Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ201 Jeomorfoloji I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Morfojenetik bölgelerin tanımı, ayrılması, kurak bölge, buzul ve buzul çevresi sahalar ile karstik alanların başlıca şekil ve süreçlerinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. ERİNÇ, S. 1971. Jeomorfoloji-II (İkinci Baskı). İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1628, s. 489, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Morfojenetik bölgelerin ayırımı; Kurak bölge şekil ve süreçleri; Karstlaşma ve karstik şekiller; Buzul ve buzul çevresi sahaların şekil ve süreçleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, ve kaynakları. Morfojenetik bölge çeşitleri ve temel şekillendirme süreçleri. KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
2 Kurak bölgelerin temel özellikleri ve başlıca şekillendirme etmenleri. KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
3 Rüzgar aşındırması; deflasyon, korrazyon ve atrizyon. Başlıca rüzgar aşındırma şekilleri. KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
4 Rüzgar biriktirme şekilleri. Kumulların sınıflandırılması ve başlıca kumul tipleri. KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
5 Kurak bölgelerin kapalı havzaları ve başlıca bölümleri. Kurak bölgelerde topoğrafyanın gelişimi. KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
6 Karstik sahaların temel özellikleri. Karstik şekillerin sınıflandırılması. KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
7 Karstlaşma, litoloji ve iklim. KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
8 Ara sınav
9 Yüzey karstı şekilleri: Lapya, dolin, polye KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
10 Derinlik karstik şekilleri: Mağaralar ve damlataşları KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
11 Buzulların oluşumu ve buzul çeşitleri: Örtü buzulları, vadi buzulları. BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
12 Buzul aşındıma şekilleri: Buzul vadisi ve sirk çukurları. Buzul biriktirme şekilleri: Moren tipleri. BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
13 Periglasiyal süreçler: Donma-çözülme, fiziksel parçalanma, etc. BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
14 Periglasiyal şekiller: Pingo, alla ve poligonal topraklar. BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136514 Morfojenetik bölgeleri ayırır ve her bölgenin başlıca özelliklerini açıklar.
2 1127399 Rüzgar şekillendirmesini bilir ve başlıca rüzgar şekillerinin oluşumunu açıklar.
3 1194787 Karstlaşma sürecini bilir ve başlıca karstik şekillerin oluşumlarını açıklar.
4 1196028 Buzulların oluşumunu ve başlıca buzul şekillerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 1 3 1 5 2 1 1 2 2 1 5 4
2 5 5 4 1 3 1 5 2 1 1 2 2 1 5 4
3 5 5 4 1 3 1 5 2 1 1 2 2 1 5 4
4 5 5 4 1 3 1 5 2 1 1 2 2 1 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek