Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ205 Hidrografya I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Karasularının hidrolojik özelliklerini tanıtmak. Yüzey sularını(akarsuları),yeraltı sularını ve kaynakları analiz etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,Uygulamalı Hidroğrafya I,1986, Ege Üniversitesi ,İzmir. İzbırak,R., Sular Coğrafyası,M.E.B.Basımevi,1983. İstanbul. İzbırak,R., Hidroğrafya: Akarsular ve Göller,1973,Ankara Üniv.Yay. Ankara. İnandık,H., Akarsular ve Göller., İst.Üniv.Coğ.Enst. Yayınları,İstanbul,1964. Hoşşgören,M,Y,Hidroğrafya'nın Ana Çizgileri II , 2004 Çantay Kitabevi, İstanbul. Hutchinson,G.E. A Treatise on Limnology-Geography Physics and Chemistry. New York, U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akifer ve akifer tiplerini,akarsuların morfometrik özelliklerini,yüzey akışlarını,drenaj sistemlerini şekiller üzerinde göstermek. Hidroğrafya ile ilgili görsel materyalleri kullanmak. Öğrencileri su kullanımı ve tasarrufu konusunda bilgilendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidroğrafya'nın tanıtılması ve coğrafya bilimi ile olan ilişkileri 1. HAFTA.pdf
2 Yeraltı sularının oluşumu ve özelliklerinin tanıtılması 2. HAFTA.pdf
3 Akifer ve akifer tipleri 3.HAFTA.pdf
4 Su Kaynakları 4. HAFTA X.pdf
5 Su Kaynaklarının oluşumu ve kaynak tipleri 5.HAFTA.pdf
6 Akarsuların tanıtımı ve morfometrik özellikleri 7.HAFTA.pdf
6.HAFTA.pdf
7 Genel Tekrar ve değerlendirme 7.HAFTA.pdf
8 Ara Sınav 8.HAFTA.pdf
9 Akarsu rejimleri ve rejim tipleri 9.HAFTA.pdf
10 Akarsu drenaj sistemleri ve tipik özellikleri 10.HAFTA.pdf
11 Karasal sulardan faydalanma 11.HAFTA.pdf
12 Karasal su ekosistemlerinin tanıtılması 12. HAFTA.pdf
13 Konuyla ilgili öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi 13. HAFTA.pdf
14 Görsel ve sözlü uygulamalar 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217235 Akarsuların tanımı, morfometrik özellikleri, akarsu drenaj ağları,
2 1217239 Akarsulardan ve yeraltı sularından faydalanma ve su kullanımı
3 1217272 Türkiye ve Dünya'daki akarsular, kaynaklar ve yeraltı sularının
4 1217282 Yeraltı suları, akiferler, kaynaklar ve akarsular hakkında temel
5 1217283 Hidroğrafya'nın tanımını yapar ve coğrafya ile olan ilişkilerini

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 2 4 5 4 5
2 5 4 4 5 5 4 5 4 3 2 4 5 2 5 5
3 1 5 3 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5
5 3 3 3 2 2 4 5 4 3 2 1 2 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek