Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ207 Bitki Coğrafyası I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Doğal ortamın bir elemanı olarak bitki topluluklarının hayat ortamlarının ve floristik bölgelerin oluşumlarının tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ. (1990). Vejetasyon Coğrafyasının Esasları. Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi, İzmir. Atalay, İ. (2008). Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Cilt I-II. Meta Basım, İzmir. Atalay, İ. (2013). Doğa Bilimleri Sözlüğü 2. Baskı. Meta Basım, İzmir. Atalay, İ., ve Efe, R. (2015). Türkiye Biyocoğrafyası. Meta Basım, İzmir. Avcı, M. (1992). Türkiye'nin Flora Bölgeleri ve Anadolu Diagonali'ne Coğrafi Bir Yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi 28, 225-248. Dönmez, Y. (1985). Bitki Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayını, No: 3319, İstanbul. Erinç, S. (1977). Vejetasyon Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayını, No: 2276, İstanbul. İnandık, H. (1969). Bitkiler Coğrafyası 2. Baskı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 930-32, İstanbul. İzbırak, R. (1976). Bitki Coğrafyası Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, No:266, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki coğrafyasının tanımı, amacı; bitki yetişme ortamı; bitki örtüsünü etkileyen iklim, edafik, orografik ve biyotik faktörler; formasyon alanlarının ve floristik bölgelerin oluşumu; mekânın bitkiler ve bitki toplulukları tarafından işgali; relikt ve endemik bitkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Coğrafyası'nın tanımı, amacı, faydalanılabilecek kaynakların tanıtımı... BİTKİ 1.pdf
2 Bitki Hayatının Ortamı: Ekoloji BİTKİ 2.pdf
3 Bitki ortam şartları: 1.İklim BİTKİ 3.pdf
4 2. Edafik faktörler BİTKİ 4.pdf
5 3. Jeomorfolojik faktörler BİTKİ 5.pdf
6 4. Biyotik faktörler BİTKİ 6.pdf
7 5. Beşeri faktörler BİTKİ 7.pdf
8 Arasınav BİTKİ 8.pdf
9 Formasyon alanlarının ve floristik bölgelerin oluşumu BİTKİ 9.pdf
10 Alanın tarifi ve boyutları BİTKİ 10.pdf
11 Alan tipleri, sınırları BİTKİ 11.pdf
12 Alanların oluşumu BİTKİ 12.pdf
13 Parçalanma, Relikler BİTKİ 13.pdf
14 Endemizm ve Endemikler BİTKİ 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347337 Bitki ekolojisinin dinamiklerini açıklayabileceklerdir.
2 1347338 Yeryüzünde bitki tür ve toplulukları ile iklim şartları arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir.
3 1347339 Bitki ortamını belirleyen faktörleri doğru olarak yorumlayabileceklerdir.
4 1347340 Yeryüzüşekilleri ile bitki tür ve topluluklarının dağılışı arasındaki ilişkileri değerlendirebileceklerdir.
5 1347341 Bu dersi başarı ile tamalayan öğrenciler: Bitki coğrafyasının konusunu, amacını, bitkileri konu alan botanik gibi diğer bilim dallarından farklılıklarını açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 3 5 1 3 1 3 5 1 5 4
2 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 5 2 4 4
3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 5 2 5 4
4 5 5 4 3 3 4 5 4 3 2 3 3 2 4 5
5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 2 3 5 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek