Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ203 Sinoptik Klimatoloji 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Sinoptik klimatolojinin önemini belirtmek, uygulama alanlarını açıklamak, hava haritaları ile hava olayları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Atmosfer sirkülasyon modelleri kapsamında iklim örnekleri ve süreçlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Barry RG, Perry AH, 1997: Synoptic Climatology: methods and applications. Methuen and Co, London. * Çöleri ve ark. 2007. Hava analiz ve tahmin tekniği. DMİ yayınları, yayın no: 2006-1, Ankara. * Giorgi F. 1995. Perspectives for regional earth system modeling. Global and Planetary Change 10: 23–42. * Goodess CM, Palutikof JP. 1998. Development of daily rainfall scenarios for southeast Spain using a circulation-type approach to downscaling. International Journal of Climatology 10: 1051–1083. * Harvey VL, Hitchman MH. 1996. A climatology of the Aleutian High. Journal of the Atmospheric Sciences 53: 2088–2101. Kohonen T. 2001. Self-Organizing Maps (3rd edn). Springer: Berlin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atmosferin yapısı ve özellikleri, atmosferin katları, atmosferik sirkülasyon, atmosgerik hareketlerin dinamik yapısı, konverjans ve diverjans, hava kütleleri, Sinoptik harita ve işleme tekniği, izobarlar, trof ve sırtlar, adveksiyon özellikleri, cepheler, atmosferde kararlılık-kararsızlık ve adyabatik işlemler, çok kısa süreli hava tahmini, Türkiye'yi etkileyen siklonlar, Türkiye'de görülen bazı meteorolojik olayların sinoptik modellenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinoptik klimatolojinin tanımı, önemi ve konusu Sinoptik Klimatoloji 1. Hafta.pdf
2 Güneş radyasyonu ve sıcaklık, küresel enerji bütçesi, küresel iklim ve genel atmosfer sirkülasyonu Sinoptik Klimatoloji 2. hafta.pdf
3 Sinoptik sistemler (Alçak ve yüksek basınç, siklonların gelişimi ve fırtınalar...), Hava haritalar ve yapılış yöntemleri Sinoptik Klimatoloji 3. hafta.pdf
4 Sinoptik modeller ve ilkeleri. konverjans ve diverjans kavramları Sinoptik Klimatoloji 4. hafta.pdf
5 Hava ve iklim örneklendirme ve süreçlerinde genel atmosfer sirkülasyonu
6 Sinoptik klimatoloji: Yöntemler
7 Yer ve yüksek seviye haritalarında kullanılan semboller
8 Yüksek seviye haritalarında kullanılan sembollerin açıklanması
9 Sinoptik haritaların sınıflandırılması, Sinoptik klimatoloji: Uygulamalar
10 Ara sınav
11 Ekstrem hava olayları (kuraklık, taşkınlar, aşırı soğuk...) ile sirkülasyon modelleri arasındaki ilişki
12 Sirkülasyon modelleriyle diğer beşeri olaylar (hastalıklar, trafik kazaları, zirai faaliyetler...) arasındaki ilişkiler
13 Küresel sirkülasyon modelleri, jenetik iklim sınıflandırılması
14 Türkiye'de yağış koşulları ve sirkülasyon modelleri arasındaki ilişkiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368284 Öğrenciler Sinoptik Klimatolojinin konusunu, önemini ve Coğrafya bilimindeki yerini kavrar.
2 1369754 Öğrenciler Sinoptik haritaların yorumunu yapar.
3 1370014 Öğrenciler Sinoptik haritalara bakarak, kısa süreli hava tahminlerinde bulunur.
4 1378623 Öğrenciler Sinoptik haritalar ile ekstrem hava olayları (kuraklık, aşırı soğuk, sağanak yağışlar...) arasında ilişki kurar ve değerlendirmelerde bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 5 5 5 4 3 2 1 3 2 5 5
2 3 3 3 5 5 5 5 4 3 2 1 3 2 5 5
3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 5
4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek