Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ209 Sanayi Coğrafyası 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sanayinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile modern sanayi hakkında bilgi vererek, sanayi faaliyetleri ile coğrafi yapı arasındaki ilişkileri anlatarak kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. (2006), Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi İstanbul. İlgili bilimsel makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanayi faaliyetlerinin coğrafi açıdan incelenmesi. Sanayinin yapısı ve gelişmesi. Sanayi faaliyetleri ve coğrafya -Başlıca sanayi tipleri. Sanayi devrimi ve modern sanayinin gelişimi.Sanayinin yer seçiminde devletin rolü. Organize sanayi bölgeleri. Sanayi ve çevre sorunları. Sanayi yer seçiminde yeni yaklaşımlar. Sanayi-devlet ilişkisi.Sanayinin ortaya çıkışı ve gelişimi.Sanayi faaliyetlerinin coğrafi yönden incelenmesi ve modern sanayinin gelişimi. Sanayide yer seçimi : Ulaşım, pazar, iş gücü, sermaye. Sanayide kuruluş yeri şartları: Hammadde ve Enerji. Avrupa sanayi bölgeleri, Kuzey Amerika sanayi bölgeleri ve diğer kıtaların ve bölgelerin sanayi alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanayi faaliyetleri ve Coğrafya Açık Erişim SANAYİ COĞRAFYASI.pptx
2 Başlıca sanayi tipleri: Ev-Atölye-Modern Sanayi
3 Sanayi devrimi ve modern sanayinin gelişimi
4 Sanayide yer seçimi : Ulaşım, pazar
5 Sanayide yer seçimi : İş gücü, sermaye
6 Sanayide kuruluş yeri şartları: Hammadde ve Enerji
7 Sanayi-devlet ilişkisi, Özelleştirme
8 Ara Sınav
9 Sanayinin yer seçiminde devletin rolü
10 Yerel yönetimlerin yaklaşımları ve uygulamalar
11 Sanayi Faaliyetlerinin Lokasyonunda Yeni Eğilimler
12 Organize sanayi bölgeleri
13 Avrupa sanayi bölgeleri, Kuzey Amerika sanayi bölgeleri ve diğer kıtaların ve bölgelerin sanayi alanları.
14 Sanayileşme ve şehirleşme ve çevre sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133710 Sanayinin neden olduğu çevre sorunlarını tartışır, mekâna uygun çözüm önerileri geliştirebilir.
2 1126785 Sanayi kuruluşlarının yer seçmelerinde etkili olan faktörleri ve sanayi çevre ilişkisini analiz eder.
3 1134466 Dünyanın ve Türkiye'nin Sanayi politikalarını tartışır.
4 1141611 Dünya'da sanayinin tarihi gelişimini açıklar
5 1141376 Sürdürülebilir çevre ve kalkınma konusunda öneriler getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 5
3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5
4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5
5 3 5 5 4 4 5 5 4 3 2 4 4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek