Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ211 Türkiye Coğrafyası I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Türkiye Coğrafyası ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATALAY, İ., 1997, Türkiye Coğrafyası (5. Baskı). Ege Üniv. Basımevi, İzmir. Cemalettin Şahin, Türkiye Coğrafyası(Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik) (1999), (Prof. Dr. Hayati Doğanay ile birlikte), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi:4,Ankara. Cemalettin Şahin, Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar- Çözüm Önerileri) (2001), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. ÖZEY, R. (2002). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Aktif İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye Coğrafyası ile fiziki ve beşeri coğrafya konuları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'nin Jeolojisi TÜRKİYE JEOLOJİSİ- M. BAHADIR-2020.pdf
2 Türkiye'nin Jeolojik Oluşumu TÜRKİYE JEOLOJİSİ- M. BAHADIR-2020.pdf
3 Türkiye'de Orojenez ve Epirojenez TÜRKİYE JEOLOJİSİ- M. BAHADIR-2020.pdf
4 Türkiye'nin Jeomorfolojisi TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
5 Türkiye'nin Dağları TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
6 Türkiye'nin Ovaları TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
7 Türkiye'nin Platoları TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
8 Türkiye'nin İklimi TÜRKİYE İKLİMİ-M. BAHADIR-2020.pdf
9 Türkiye'de Sıcaklık ve Yağışın Dağılışı TÜRKİYE İKLİMİ-M. BAHADIR-2020.pdf
10 Ara Sınav
11 Türkiye'nin hidrografyası TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
12 Türkiye'nin akarsuları TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
13 Türkiye'nin Gölleri TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
14 Türkiye'nin Su kaynakları ve potansiyelleri TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172048 Türkiye fiziki coğrafyasının öğrenilmesi
2 1176477 Türkiye beşeri coğrafyasının öğrenilmesi
3 1177117 Türkiye ekonomik yapısının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5
2 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5
3 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek