Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ213 Ülkeler Coğrafyası I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Avrupa Kıtasını fiziki ve beşeri coğrafi özellikleri açısından tanıtmak, Avrupa'daki başlıca ülkeleri tüm yönleriyle analiz etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,(1975): Ülkeler Coğrafyası 4.Ed. John Wiley and Sons,İnc.New York. Güner.İ., (2008): Ülkeler Coğrafyası,İstanbul. Özey.R., (2003): Dünya ve Ülkeler Coğrafyası/World and Countries Geography,Aktif Yayınevi.İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ile Avrupa Kıtası ülkeleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri değerlendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa'nın coğrafi yeri,sınırları ve koordinatları Ülkeler 1 1.HAFTA.pdf
2 Avrupa'nın jeolojik özellikleri Ülkeler 1 2.HAFTA.pdf
3 Avrupa'nın jeomorfolojik özellikleri Ülkeler 1 3.HAFTA.pdf
4 Avrupa'nın iklim özellikleri Ülkeler 1 4.HAFTA.pdf
5 Avrupa'nın bitki örtüsü Ülkeler 1 5.HAFTA.pdf
6 Avrupa'nın hidroğrafik özellikleri Ülkeler 1 6.HAFTA.pdf
7 Avrupa'nın toprak özellikleri Ülkeler 1 7.HAFTA.pdf
8 Ara Sınav (vize) Ülkeler 1 8.HAFTA.pdf
9 Avrupa'da nüfus ve yerleşme Ülkeler 1 9.HAFTA.pdf
10 Avrupa'da din,dil ve ırklar Ülkeler 1 10.HAFTA.pdf
11 Avrupa'da tarımsal faaliyetler Ülkeler 1 11.HAFTA.pdf
12 Avrupa'da madenler ve enerji kaynakları Ülkeler 1 12.HAFTA.pdf
13 Avrupa'da ticaret ve turizm Ülkeler 1 13.HAFTA.pdf
14 Avrupa Ülkeleri, sunum izleme ve değerlendirme Ülkeler 1 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128056 Avrupa Kıtası'nın ve bu kıtada yer alan ülkelerin Türkiye ve diğer dünya ülkeleri ile olan ilişkilerini tanıyabilir, zamana bağlı değişmeleri kıtanın özelliklerini de dikkate alarak değerlendirebilir.
2 1146328 Avrupa Birliği'nin tarihsel süreç içerisinde yapılanmasını ve gelişimini bilir, Türkiye'nin birliğin kuruluşundan bu yana olan katılım sürecini analiz eder; ileriye dönük yorumlar yapabilir.
3 1143474 Kıtadaki din, dil ve ırklar hakkında bilgi sahibi olur, bunların dağılışı konusunda açıklayıcı bilgiler verebilir.
4 1121946 Avrupa Ülkeleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarımızın şu an ki konumlarını ve mevcut sosyal haklarını bilir ve bu ülkelerle Ülkemiz arasında yaşanan karşılıklı ticari, ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkileri yıllara göre değerlendirir, görüş belirtebilir.
5 1119858 Avrupa Kıtası'nın yeri ve coğrafi konumu hakkında bilgi sahibi olur.
6 1119564 Avrupa Kıtası'nda yer alan belli başlı ülkeleri fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri açısından yeterince tanır;gerektiğinde bu bilgilerini ilgili yerlere aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 3 4 5 4 3 2 3 3 5 5 5
2 3 5 5 3 3 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5
3 3 5 5 5 3 4 5 3 3 3 4 3 5 5 5
4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5 5 5
5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 2 4 3 5 5 5
6 3 5 5 3 3 4 5 4 3 2 4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek