Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ215 Kültür Coğrafyası 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; kültür ve coğrafya arasındaki ilişkiyi kavratabilmek ve kültür coğrafyasının temel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ANDERSON, K., DOMOSH, M. PILE S., and THRIFT N. (2003). Handbook of Cultural Geography. SAGE Publications, New Delhi (İndia). DURBİLMEZ, B. (2018). Türk Dünyası Kültürü (1-2), Ötüken Neşriyat, İstanbul. HILL, M., GEZON, L. and KOTTAK, C. (2016). Kültür. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. HOLT-JENSEN, A. (2017). Coğrafya (Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları), İdil yayıncılık, İstanbul. ÖGEL, B. (1967). Türk Kültür Tarihine Giriş (1-9). Kültür Bakanlığı yAYINLARI, aNKARA. ÖGEL, B. Türk Mitolojisi 1-2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. TANRIKULU, M. (2018). Coğrafya ve Kültür (Mekân-Kültür-Tarih-Coğrafi İşaret). Pegem Yayınları, Ankara. TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E. (1994). Beşeri Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayını, İstanbul. UNGAN, S. (2019). Kültürün izinde, Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Ders konularıyla ilgili bilimsel makaleler. Dersin power point sunumları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültürel yayılma, Kültürel ekoloji: İnsan-mekan ilişkisi. Kültürel coğrafi geçmiş, Kültürel mekan, Kültürel coğrafi görünüm, Halk Kültürü, Popüler Kültür, Dünya kültür bölgeleri : Avrupa kültür bölgesi, İslam kültür bölgesi, Afrika kültür bölgesi, Şark (doğu) kültür bölgesi, Kültürel farklılıklar ve kültürel çatışma. Dünya dilleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgilendirme: Ders içeriği açıklanarak konuyla ilgili makalelerin verilmesi 1.pdf
2 Kavramsal çerçeve: Dersin tanımı. 2.pdf
3 Kültürel yayılma, Kültürel ekoloji . 3.pdf
4 İnsan-mekan ilişkisi. 4.pdf
5 Kültürel coğrafi geçmiş. 5.pdf
6 Kültürel mekan 6.pdf
7 Kültürel coğrafi görünüm. 7.pdf
8 Ara Sınav
9 Halk Kültürü, Popüler Kültür 8.pdf
10 Dünya kültür bölgeleri: Avrupa kültür bölgeleri 10.pdf
11 Dünya kültür bölgeleri: İslam kültür bölgesi 11.pdf
12 Dünya kültür bölgeleri: Afrika kültür bölgesi 12.pdf
13 Dünya kültür bölgeleri: Şark (doğu) kültür bölgesi 13-14.pptx
14 Kültürel farklılıklar, kültürel çatışma ve dünya dilleri. 13-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131081 Kültür ve coğrafyayı ayrı ayrı tanıyarak aralarında ilişki kurabilme (analiz ve sentez yapabilme)
2 1141274 Maddi ve manevi kültür, kentsel ve kırsal kültür hakkında bilgi sahibi olabilme, aralarında ilişki kurabilme ve coğrafi yaklaşımlar getirebilme.
3 1164093 Kültürel coğrafyanın araştırma konularını (kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel entegrasyon, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş vb) öğrenme ve günümüzdeki yaklaşımları kavrayabilir.
4 1195870 Dünya kültür alemleri ve bölgeleri hakkında bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 2 4 4 5 2 3 1 4 3 1 5 3
2 2 5 5 2 4 4 5 2 3 1 5 3 1 5 5
3 2 5 5 2 4 4 5 3 3 1 5 3 1 5 5
4 2 5 5 2 4 4 5 3 3 1 4 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek