Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ221 Genel Jeoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dünya'nın jeolojik geçmişini incelemek. Dünya'nın fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsetmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BRINKMANN,R.,(1967): Abriss der Geologie,erster Band: Allgemeine Geologie F.Enke,Stutgart. EARDLY,A.J. (1965): General College Geology,Harper-Row,New York,London. GILLULY-WATERS-WOODFORD(1968):Principles of Geology, Freeman. HOLMES,A., (1965): Principles of Physical Geology.Thomas Nelson,London. KETİN,İ.,(1967): Umumi Jeoloji-I;Yerkabuğu'nun İç Olayları,İ.T.Ü.,İstanbul. KETİN,İ.,ve Diğ.(1963): Umumi Jeoloji-I;Yerkabuğu'nun Dış Olayları ve Yeryüzü Şekilleri,İ.T.Ü.,İstanbul. KETİN,İ.,(1977): Genel Jeoloji-I:Yer Bilimlerine Giriş,İ.T.Ü.,İstanbul. STRAHLER,A.N.,(1965): The Earth Sciences,Harper.int,New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İç ve dış kuvvetleri tanımlamak. Jeolojik dönemler boyunca yaşamış canlıları incelemek. Yer'in iç yapısında bulunan değerlendirilebilir enerji kaynaklarını araştırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeryüzü'nün genel özellikleri
2 Yerçekimi ve İzostazi
3 Paleomağmatizma
4 Yeryuvarı'nın kimyasal bileşimi
5 Kayaç ve Mineraller
6 Tabakalı kayaçların genel özellikleri ve yaşları
7 Canlıların Oluşumu ve Evrimi
8 Ara Sınav
9 Mağmatizma,Volkanizma,Plütonizma ve Metamorfizma
10 Depremler
11 Epirojenik ve Orojenik Hareketler
12 Levha Tektoniği
13 Kıtaların kayması ve Okyanusların Oluşması
14 Görsel uygulamalar ve Sözlü değerlendirmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363926 Tabakalı kayaçların genel özelliklerini tanır ve yaş tayini yapabilir.
2 1349409 Jeolojik zamanlar, canlıların oluşumu ve evrimi konusunda somut bilgilere sahip olur.
3 1352605 Öğrenciler Sinoptik haritalara bakarak, kısa süreli hava tahminlerinde bulunur.
4 1353960 Yerçekimi, izostazi, paleomağmatizma, yer'in kimyasal bileşimi, kayaç ve mineraller hakkında detaylı bilgilere sahip olur.
5 1354143 Mağmatizma, Volkanizma, Plütonizma ve Metamorfizma hakkında temel bilgileri kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 3 5 5 2 3 1 1 3 2 5 5
2 5 3 2 3 3 5 5 2 3 1 1 3 2 5 5
3 3 3 2 3 3 4 5 2 3 1 1 3 2 5 5
4 3 3 2 3 3 5 5 2 3 1 1 3 2 5 5
5 3 3 2 3 3 5 5 2 3 1 1 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek