Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ223 Yeraltı Kaynakları 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Yeryüzündeki enerji kaynakları hakkında durum tespiti yapabilmeyi ve bu enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı konusunda bilimsel yaklaşımlar sunabilmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tümertekin, E., Özgüç, N., (2007) Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi. İstanbul Doğanay, H., Doğal Kaynaklar. Aktif Yayınevi. Erzurum www.mta.gov.tr www.usgs.gov

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maden kömürünün menşei, oluşumu ve sınıflandırılması. Yeryüzünde kömür havzalarının dağılışı, dünya maden kömürü rezervi ve önemli kömür havzaları. Dünyada maden kömürü üretimi. Linyit. Petrolün tarihçesi, enerji ve hammadde kaynağı olarak önemi. Petrolün menşei ve oluşumu. Dünya petrol bölgeleri ve rezervleri. Dünya ham petrol üretimi. Petrolün kullanım alanları ve rafinerisi. Doğal gaz. Su gücü (Hidroelektrik güç ve elektrik üretimi). Türk toplulukları ve özellikleri. Alternatif enerji kaynakları (Nükleer enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi). Jeotermal enerji ve diğer enerji kaynakları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maden kömürünün menşei, oluşumu ve sınıflandırılması Açık Erişim YERALTI KAYNAKLARI.pptx
2 Yeryüzünde kömür havzalarının dağılışı, dünya maden kömürü rezervi ve önemli kömür havzaları
3 Dünyada maden kömürü üretimi
4 Linyit
5 Petrolün tarihçesi, enerji ve hammadde kaynağı olarak önemi
6 Petrolün menşei ve oluşumu
7 Petrolün menşei ve oluşumu
8 Ara Sınav
9 Dünya petrol bölgeleri ve rezervleri
10 Dünya ham petrol üretimi
11 Petrolun kullanım alanları ve rafinerisi
12 Doğal gaz
13 Su gücü (Hidroelektrik güç ve elektrik üretimi)
14 Alternatif enerji kaynakları (Nükleer enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108403 1430151 Yeryüzünde doğal gaz havzalarının dağılışı ve dünya kömür rezervleri ve dünya ham petrol üretimim havzalarını bilir ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
108403 4 4 4 3 5 5 5 4 3 2 1 4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek