Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Günümüzde Türkiye'de karşılaşılan ve gelecekte de karşılaşılması olası nüfus artışı ve hareketliliğinin ortaya çıkardığı sorunlara yönelik olarak, ulusal ölçekte ne gibi düzenlemelerin planlandığının analizi ve konuya ilişkin araştırma literatürünün izlenmesi, dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Karabağ, S. ve Şahin, S. 2007. Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Gazi Kitabevi. 2 Yazıcı H. ve Koca, M. K. (Ed). 2007. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye'de nüfus ve nüfus sayımları, Türkiye'de nüfus artışının nedenleri ve sonuçları, nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlar, Türkiye'de nüfusun dağılışı, nüfus dağılışına etki eden faktörler, Türkiye'de nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfusunun özellikleri (nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu), faal nüfus ve sektörel dağılımı, kırsal ve kentsel nüfus, Türkiye'de nüfus hareketleri (İç ve dış göçler), Türkiye'nin iç ve dış göç politikaları, Türkiye'de beyin göçü ve geri kazanımı konuları analiz edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'de nüfus ve nüfus sayımları TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
2 Türkiye'de nüfus artışının nedenleri ve sonuçları TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
3 Nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlar TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
4 Türkiye'de nüfusun dağılışı, nüfus dağılışına etki eden faktörler TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
5 Türkiye'de nüfus yoğunluğu TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
6 Türkiye nüfusunun özellikleri (nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu) TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
7 Faal nüfus ve sektörel dağılımı
8 Kırsal ve kentsel nüfus TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
9 Türkiye'de nüfus hareketleri (İç ve dış göçler) TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
10 Türkiye'nin iç ve dış göç politikaları TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
11 Türkiye'de beyin göçü ve geri kazanımı TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
12 Konuya ilişkin araştırma literatürünün incelenmesi TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
13 Konuya ilişkin araştırma literatürünün incelenmesi TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
14 Genel değerlendirme TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117262 Türkiye'nin güncel nüfus politikasını analiz edebilme
2 1117263 Türkiye'de nüfus dağılışına etki eden faktörleri guruplandırabilme
3 1117264 Türkiye'de nüfus artışından kaynaklanan sorunları açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek