Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ227 Orta Karadeniz Bölümü Coğrafyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste, Orta Karadeniz bölümünün fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerinin bir sentez olarak ele alınıp incelenmesinin yanısıra, konuya ilişkin güncel literatür ışığında bölümün Türkiye ekonomisindeki yeri ve öneminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Atalay, İ. ve Mortan, K. 1997. Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Kitabevi. 2 Güngördü, E. 2006. Türkiye’nin Coğrafyası. Ankara: Asil Yayıncılık. 3 DB ATLAS Harita Servisi. 2008. Türkiye Atlası/Özel Koleksiyon. İstanbul: DB Yayıncılık. 4 Erol, O. 1993. Türkiye’nin Doğal Yöre ve Çevreleri. Ege Coğrafya Dergisi, 7, 13-41. 5 Özçağlar, A. 2003. Türkiye’de Yapılan Bölge Ayrımları ve Bölge Planlama Üzerindeki Etkileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (1), 3-18. 6 Şahin, C. 2005. Türkiye Coğrafyası. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye’de yapılan bölge ayrımları ve bölge planlama üzerindeki etkileri, Orta Karadeniz bölümü reliefi: Jeomorfolojik ve jeolojik birimler, Orta Karadeniz bölümünde topoğrafya ve bitki örtüsünün yayılışı arasındaki ilişkiler, Orta Karadeniz bölümü topraklarının sınıflandırılması, sosyo-kültürel ve ekonomik karakteristikler: Orta karadeniz bölümü illerinin nüfus dağılımı,Karadeniz bölgesinin işgücü piyasası dinamikleri açısından diğer bölgelerle karşılaştırılması, Orta Karadeniz bölümü yöreleri: Canik Dağları yöresinin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri, Canik Dağları yöresindeki önemli merkezler: Ordu, Ünye, Fatsa, Çarşamba, Bafra, Samsun, Orta Karadeniz ardı yörelerin (Kelkit- Kargı oluğu ve Yeşilırmak yöresi) fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri, Orta Karadeniz ardındaki önemli merkezler: Tokat, Amasya, Çorum, Batı Karadeniz bölümü yöreleri: Küre Dağları yöresinin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri Küre Dağları yöresinin önemli merkezleri: Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra, Sinop, Batı Karadeniz ardı yörelerdeki önemli merkezler: Karabük, Safranbolu, Bolu, Doğu Karadeniz bölümü yöreleri ve önemli merkezler: Sahil yöresi (Giresun, Trabzon, Rize) ve yukarı Kelkit- Çoruh yöresi (Artvin, Bayburt, Gümüşhane) konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 2 24
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de yapılan bölge ayrımları ve bölge planlama üzerindeki etkileri. ORTA 1.pdf
2 Orta Karadeniz bölümü reliefi: Jeomorfolojik ve jeolojik birimler. ORTA 2.pdf
3 Orta Karadeniz bölümünde topoğrafya ve bitki örtüsünün yayılışı arasındaki ilişkiler. ORTA 3.pdf
4 Orta Karadeniz bölümü topraklarının sınıflandırılması. ORTA 4.pdf
5 Sosyo-kültürel ve ekonomik karakteristikler: Orta karadeniz bölümü illerinin nüfus dağılımı. ORTA 5.pdf
6 Karadeniz bölgesinin işgücü piyasası dinamikleri açısından diğer bölgelerle karşılaştırılması. ORTA 6.pdf
7 Orta Karadeniz bölümü yöreleri: Canik Dağları yöresinin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri. ORTA 7.pdf
8 Canik Dağları yöresindeki önemli merkezler: Ordu, Ünye, Fatsa, Çarşamba, Bafra, Samsun. ORTA 8.pdf
9 Orta Karadeniz ardı yörelerin (Kelkit- Kargı oluğu ve Yeşilırmak yöresi) fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri. ORTA 9.pdf
10 Orta Karadeniz ardındaki önemli merkezler: Tokat, Amasya, Çorum. ORTA 10.pdf
11 Batı Karadeniz bölümü yöreleri: Küre Dağları yöresinin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri. ORTA 11.pdf
12 Küre Dağları yöresinin önemli merkezleri: Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra, Sinop. ORTA 12.pdf
13 Batı Karadeniz ardı yörelerdeki önemli merkezler: Karabük, Safranbolu, Bolu. ORTA 13.pdf
14 Doğu Karadeniz bölümü yöreleri ve önemli merkezler: Sahil yöresi (Giresun, Trabzon, Rize) ve yukarı Kelkit- Çoruh yöresi (Artvin, Bayburt, Gümüşhane). ORTA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190602 Bölgesel coğrafyaya ilişkin temel kavramları tanımlayabilme.
2 1195839 Bölgesel coğrafyanın bölge tasnifindeki sistematiği açıklayabilme.
3 1202577 Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılmasının gerekçelerini açıklayabilme.
4 1203191 Orta Karadeniz bölümünün fiziki, beşeri ve ekonomik potansiyellerini analiz edebilme.
5 1187693 Coğrafi bölgelerin fiziki, beşeri ve ekonomik potansiyellerini geliştirmeye yönelik öneri sunabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 3 4 5 5 2 3 3 3 5 3 5 5
2 2 5 5 3 4 5 5 2 3 3 3 5 3 5 5
3 2 5 5 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5
4 2 5 5 3 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5
5 2 5 5 3 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek