Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ229 Küresel Ekosistemler 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders karasal ekosistemlerin iklim ve insan arazi kullanımı aktiviteriyle etkileşiminin ve geri dönüşümünün olduğu bir anlayış gelişitirecektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konukçu, M. (1999), Ormancılığımız. Turkish Forestry, DPT, Ankara., Türkeş, M. 1995a. ‘Toronto 1988'den Berlin 1995’e İklim Değişikliği Sözleşmesi’, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 331, 46-49, Ankara., UNEP/CCS. 1998. The Kyoto Protocol to the Convention on Climate Change, UNEP/IUC and Climate Change Secretariat. Atalık, A. (2006). “Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım üzerine etkileri”. Bilim ve Ütopya, 139: 18-21. Koçman, A. (1993). “Türkiye İklimi”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72 Sayfa: 49-53. İzmir. Forman, R.T.T. 1995. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions.Cambridge University Press, Cambridge, UK. 632 pp. [best suited to Geography students] İnternet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, iklimin ekolojinin, ve arazi kullanım kıta üzerinde ki değişimini küresel ölçekte inceleyecek. Bu ders değişen iklim ve arazi kullanımı uygulamalarıının küresel ölçekte ekolojik süreçleri nasıl tetiklediğini belirtecek. örneğin tarım ve ormansızlaşma. Ayrıca bu derste bilim adamlarının İklim bitki örtüsü-arazi sisteminin işleyişini anlamak için nasıl küresel veri setleri, kürsel iklimi ve ekosistem modelleri kullandığı öğretilecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem ile ilgili temel kavramlar
2 Başlıca küresel ekosistemler
3 Arktik ve Antarktik kuşak
4 Tundralar
5 Orta enlem kuşağı
6 Kurak bölgeler
7 Savanlar
8 Arasınav
9 Tropikal yağmur ormanlar
10 Küresel ölçekte karalarda arazi kullanımı değişmeleri
11 Ekolojik süreçler
12 Tarım
13 Orman tahribi ve ekolojik degradasyon
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429033 Küresel Ekosistemler ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli
2 1431504 Küresel Ekosistemlerine ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli
3 1434026 Küresel Ekosistemler ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 1 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 1 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek