Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ231 Sağlık Coğrafyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere coğrafyanın bir alt disiplini olarak sağlık ve sağlık sistemlerinin coğrafi boyutu ile ilgilenen sağlık coğrafyası hakkında temel bilgileri vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boulos K, M.N., Roudsarı A.V., Carson E.R. 2001. “Methodolical Review Health Geomatics: An Enabling Suite of Tecnologies in Health and Healthcare” Journal of Biomedical Informatics, 34: 195-219. Hapçıoğlu, B., 1987. “Ülkelerin Sağlık Planlamasında Tıbbi Coğrafyanın Yeri”. İ. Ü.Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), .İstanbul. Karakuyu, M. 2004. “Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişki”. Fatih Üniversitesi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim, 314-346, İstanbul. Mclafferty, S. L. 2003. “Gıs and Health Care”. Annu. Rev. Public Health. 24:25–42. Özçağlar, A., 2003. Coğrafyaya Giriş. 3. Baskı, Ankara. Rıner, M. E. and others. 2004. “Public Health Education And Practice Using Geographic Information System Technology”. Public Health Nursing. 21 (1): 57–65. Timor, A. N., 1996. “Tıbbi Coğrafya: Amacı ve Kapsamı” İ. Ü. Ed. Fak. Coğ. Böl. Coğrafya Dergisi, s. 4. İlgili diğer bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık coğrafyasının tanımı Sağlık coğrafyasının tarihi gelişim Sağlık ve önemi Sağlığın korunması Sağlık durumu etkileyen faktörler: Çevre, Kalıtım, İklim, toprak ve bitki örtüsü Sağlık durumu etkileyen faktörler: Yaşam tarzı, kültür ve diğer faktörler. Sağlık ve coğrafya. Sağlık coğrafyası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sağlık hizmetlerinin planlaması ve yönetimi Koruyucu sağlık hizmetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgilendirme: Ders içeriği açıklanarak konuyla ilgili makalelerin verilmesi Açık Erişim SAĞLIK COĞRAFYASI.pptx
2 Kavramsal çerçeve : Sağlık coğrafyasının tanımı
3 Sağlık coğrafyasının tarihi gelişimi
4 Sağlık ve önemi
5 Sağlığın korunması
6 Sağlık durumu etkileyen faktörler: Çevre
7 Sağlık durumu etkileyen faktörler: Kalıtım
8 Ara sınav
9 Sağlık durumu etkileyen faktörler: İklim, toprak ve bitki örtüsü
10 Sağlık durumu etkileyen faktörler: Yaşam tarzı, kültür ve diğer faktörler.
11 Sağlık ve coğrafya.
12 Sağlık coğrafyası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri.
13 Sağlık hizmetlerinin planlaması ve yönetimi.
14 Koruyucu sağlık hizmetleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421523 Sağlık, hastalık ve toplum ilişkisini coğrafi boyutlarıyla kavrar.
2 1421728 Çevresel değişimin sağlık üzerindeki etkilerini anlar.
3 1422998 Hastalık ve risk faktörleri hakkında mekansal analiz yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 2 5 5 5 3 1 5 3 1 5 5
2 3 4 3 2 2 5 5 5 3 1 5 3 1 5 5
3 3 4 3 2 2 5 5 5 3 1 5 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek