Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ233 Kır Yerleşmeleri 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Yerleşmelerin ortaya çıkışı ve yerleşme tarihi ile dünya ve Türkiye’deki kır yerleşme şekillerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAGEL,, D. (2017). Kır Yerleşmeleri Ders Notları. Hatay. TANOĞLU, A. (1969). Nüfus ve Yerleşme, İstanbul. TOLUN-DENKER, B. (1977). Yerleşme Coğrafyası, Kır Yerleşmeleri, İstanbul Üniv Yay. No: 2275, İstanbul. TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2007). Beşeri Coğrafya, İnsan Kültür-Mekan, Çantay Yayınevi, İstanbul. İlgili bilimsel makaleler. Dersin power point sunumları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerleşme Coğrafyasının Konusu ve Gelişimi. Yerleşme Sahasının Sınırları. Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Fiziki Faktörler. Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Beşeri Faktörler. Yerleşme Tarzı ve İktisadi Faaliyetin Etkileri. Ara sınav Tarihi faktörlerin Yerleşmelerin Dağılışına Etkisi. Kır Meskenleri ve Coğrafi Dağılışları. Meskenlerin Düzenlenme Şekli ve Donatımı. Devamlı Kırsal Yerleşmeler. Dönemlik Kırsal Yerleşmeler. Kırsal Yerleşme Şekilleri. Yerleşme Şekli (Yerleşme Planı). Kırsal Yerleşmelerin Sorunları ve Çözüm önerileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar ve Yerleşmelerin Sınıflandırılması 12.pdf
2 Yerleşme Coğrafyasının Konusu ve Gelişimi 12.pdf
3 Yerleşme Sahasının Sınırları 3.pdf
4 Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Fiziki Faktörler 4.pdf
5 Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Beşeri Faktörler 5.pdf
6 Yerleşme Tarzı ve İktisadi Faaliyetin Etkileri 6.pdf
Cevdet_YILMAZ-_Turkiyede_Tarihciler_ve_C.pdf
7 Tarihi faktörlerin Yerleşmelerin Dağılışına Etkisi 7.pdf
8 Ara Sınav
9 Kır Meskenleri ve Coğrafi Dağılışları 8.pdf
10 Meskenlerin Düzenlenme Şekli ve Donatımı 10.pdf
11 Devamlı Kırsal Yerleşmeler. Dönemlik Kırsal Yerleşmeler 11.pdf
12 Kırsal Yerleşme Şekilleri 122.pdf
13 Yerleşme Şekli (Yerleşme Planı 13-14.pdf
14 Kırsal Yerleşmelerin Sorunları ve Çözüm önerileri 13-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212894 Kırsal yerleşmeler, Dünya üzerinde dağılışları ve nitelikleri konusunda bilgi sahibi olabilir.
2 1218469 Kırsal yaşam biçimi konusunda bilgi sahibi olmak.
3 1194187 Kırsal ekonomik faaliyetler ve bunların ülkelerin ekonomik yapısı üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olabilir.
4 1206692 Kırsal yerleşmeler, şekilleri, meskenler ve faaliyetler üzerinde coğrafi çevre şartlarının etkilerini ortaya koyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 3 2 5 5 2 3 1 5 4 1 5 5
2 2 5 5 3 3 5 5 2 3 1 5 4 1 5 5
3 2 5 5 3 3 5 5 2 3 1 5 4 1 5 5
4 2 5 5 3 3 5 5 4 3 1 5 4 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek