Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ235 Türkiye Bitki Coğrafyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dünya floristik bölgelerini tanıtmak ve floristik bölgelerin Türkiye sınırları içinde kalan kısımlarındaki bitki varlığını, çeşitliliğini ve bölgeler arasındaki farklılıkları kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnandık, H. 1965. Türkiye Bitki Coğrafyasına Giriş. İstanbul: Baha Matbaası. Dönmez, Y. 1968. Trakya’nın Bitki Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye’nin floristik bölgeleri. Avrupa – Siberya flora bölgesi (Karadeniz kıyıları); Akdeniz flora bölgesi (Akdeniz, Ege, Güney Marmara kıyılarında), İran – Turan flora bölgesi (İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve bitki coğrafyasının önemi
2 Dünyadaki floristik bölge sınıflandırması
3 Türkiye’nin Avrupa-Sibirya flora bölgesi: a) Sınırları
4 b) Etkileyen faktörler
5 c) Bölge içi formasyon farklılıkları
6 d) Bitki çeşitleri
7 Arasınav
8 Türkiye’nin Akdeniz flora bölgesi: a) Sınırları
9 b) Etkileyen faktörler
10 c) Bölge içi formasyon farklılıkları ve bitki çeşitleri
11 Türkiye’nin İran-Turan flora bölgesi: a) Sınırları
12 b) Etkileyen faktörler
13 c) Bölge içi formasyon farklılıkları
14 d) Bitki çeşitleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1411113 Dünyadaki floristik bölgeleri ve özelliklerini bilir.
2 1411546 Türkiye’nin floristik bölgelerini ve buralardaki bitki formasyon çeşitlerini bilir.
3 1411806 Türkiye’de bitki çeşitliliğini ve etkileyen faktörleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 5 5 3 3 2 4 5 2 5 5
2 5 5 5 3 4 5 5 3 3 2 4 5 5 5 5
3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek