Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ202 Jeomorfoloji II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Kıyı bölgesi ve volkanik bölgelerin jeomorfolojik özellikleri ve sürdürülebilir kullanımlarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. ERİNÇ, S. 1971. Jeomorfoloji-II (İkinci Baskı). İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1628, s. 489, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıyı bölgesinin jeomorfolojik özellikleri ve yönetimi. Volkanik bölgelerin jeomorfolojik özellikleri ve yönetimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, kaynakları, tanımı, amacı ve önemi. Kıyı kuşağının profili ve bölümleri.
2 Dalgların şekillendirici etkileri: Korozyon, abrazyon, atrizyon ve hidrolik tesir.
3 Dalgalar, kıyı akıntıları ve gelgit.
4 Kıyı gerilemesi ve falez oluşumu, Deniz seviyesi değişimi ve kıyı sekileri
5 Kıyı birikim şekilleri: Kıyı bariyerleri ve lagünler Art kıyı setleri ve kıyı kumulları.
6 Sürdürülebilir kıyı yönetimi.
7 Ara sınav
8 Volkanik faaliyetlerin sebepleri ve çeşitleri.
9 Volkanik arazilerin dağılışı ve levha tektoniği.
10 Volkanik püskürme şekilleri: Solumalı volkanlar, patlamalı volkanlar ve taşma volkanları.
11 Başlıca volkanik şekiller: Lav akıntı şekilleri, lav mağaraları, volkan konileri.
12 Kaldera, krater ve maarlar.
13 Volkanik materyallerin özellikleri ve kullanım alanları.
14 Volkanik alanlarıdan sürdürülebilir yararlanma.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198889 Kıyı bölgesinin şekillerini tanır ve oluşumlarını açıklar.
2 1188349 Volkanik bölgelerin şekillerini tanır ve oluşumlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 1 5 4 1 5 4 4
2 3 4 4 3 4 1 5 4 1 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek