Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ204 İklim Tipleri ve İklim Kuşakları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Yeryüzünde farklı iklim kuşaklarını tanıtmak ve özelliklerini kavratmak. Değişik araştırmacılara göre iklim sınıflandırma yöntemlerini ve uygulamarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Ardel, A., Kurter, A., Dönmez Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 1123/40, Sayfa. 322,Taş Matbaası, İstanbul. *Atalay, İ., (2010), Uygulamalı Klimatoloji, META Basım Matbaacılık, İzmir. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Bahadır, M. (2013),Samsun İli İklim Özelliklerinin Enterpolasyon Teknikleri ile Analizi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4, 1, 4. *Bahadır, M., (2011)Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 4, 26, 9. *Bailey, H.P. 1966. The Mean Annual Range and Standard Deviation as Measures of Dispersion of Temperature around the Annual Mean. Geografiska Annaler 48A:183-194. *Dönmez, Y., (1979), Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 2506/102, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. *Erol, O. (2011), Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul. *Erinç, S. (1984), Klimatoloji ve Metotları, İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul. *Nişancı, A., (1990), Klimatoloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-7636-09-6, Samsun. *Koçman, A., (1993), Türkiye İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:72. İzmir. *Çiçek, İ., (1999),Türkiye’de Seçilmiş İstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri”, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:61-94, Ankara. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2015), Türkiye’de Lodos’un Sinoptik Klimatolojisi (Samsun İli Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 40, Sayfa: 413-422. *Türkeş, M. (2017), Genel Klimatoloji, Kriter Yayınevi, İstanbul. *Türkeş, M. (2010), Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayınevi, İstanbul. *Aschmann, H. (1973). Distribution and Peculiarity of Mediterranean Ecosystems. In Mediterranean Type Ecosystems: Origin and Structure, eds. F. di Castri and H. A. Mooney, pp. 11-19. Berlin: Springer-Verlag.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İklim sınıflandırma yöntemleri, iklim sınıflandırmanın amaçları, De Martonne, Köppen, Thorntwaite, Supan, Erinç, gibi araştırmacılara göre iklim tipleri, makro iklim tipleri, genetik iklim sınıflandırmaları, matematik iklim kuşakları, ölçeklerine göre iklim bölgeleri, başlıca iklim tipleri, Ekvatoral iklim ve özellikleri, Subekvatoral iklim ve özellikleri.....ITCZ ve özelliği. Thortwaite yöntemine göre Türkiye'de bazı seçilmiş istasyonların verilerine göre su bilançosu oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İklim sınıflarının amacı ve yöntemleri İklim Tipleri ve İklim Kuşakları 1. Hafta.pdf
2 Ölçeklerine göre iklim sınıflandırılması
3 İklim sınıflandırılmasından örnekler
4 A. Supan'a ait iklim sınıflaması ve özellikleri
5 W. Köpen'e göre iklim sınıflandırılması ve özellikleri
6 Dinamik esaslara dayalı jenetik iklim sınıflaması
7 Jenetik makroklima iklim tipleri
8 Ekvatoral kuşak ve iklim tipleri
9 Subekvatoral kuşak ve iklim tipleri
10 Ara sınav
11 Tropikal kuşak ve iklim tipleri
12 Ilıman kuşak ve iklim tipleri
13 Subarktik kuşak ve iklim tipleri
14 Kutbi kuşak ve iklim tipleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442792 Öğrenciler yeryüzünün farklı iklim tiplerini öğrenir,
2 1442801 Öğrenciler iklim tiplerine etkili olan basınç farklılıkları hakkında bilgi
3 1442824 Öğrenciler iklim bölgeleri ve beşeri olaylar arasında ilişki kurar.
4 1442837 Öğrenciler ekstrem hava olaylarının nedenlerini açıklar, çözüm

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 4 5 5 3 3 2 2 3 2 5 5
2 5 5 3 3 4 5 5 3 3 2 2 3 2 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 2 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 2 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek