Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ206 Hidrografya II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan kara parçalarındaki suların (akarsular, kaynaklar, göller, yeraltı suları) kökeni, dağılışı, değişimi, hareketleri, özellikleri incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,Uygulamalı Hidroğrafya I,1986, Ege Üniversitesi ,İzmir. İzbırak,R., Sular Coğrafyası,M.E.B.Basımevi,1983. İstanbul. İzbırak,R., Hidroğrafya: Akarsular ve Göller,1973,Ankara Üniv.Yay. Ankara. İnandık,H., Akarsular ve Göller., İst.Üniv.Coğ.Enst. Yayınları,İstanbul,1964. Hoşşgören,M,Y,Hidroğrafya'nın Ana Çizgileri II , 2004 Çantay Kitabevi, İstanbul. Hutchinson,G.E. A Treatise on Limnology-Geography Physics and Chemistry. New York, U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akarsular hakkında genel bilgiler, akarsu şebekesinin kuruluş ve gelişimi, akarsuların hidrobiyolojik özellikleri, drenaj tipleri, göllerin oluşumları, çeşitleri, hidrobiyolojik özellikleri, yeraltı suları, kaynaklar ve özellikler, yeraltı ve yerüstü sularından yararlanma konuları üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrografya’nın tanımı ve coğrafya’daki yeri, suyun kökeni, yerküredeki dağılışı HİDRO 1.pdf
2 Hidrolojik döngü ve bileşenleri HİDRO 2.pdf
3 Yeraltı suları HİDRO 3.pdf
4 Suyun yeraltındaki dağılışı ve bulunuşu HİDRO 4.pdf
5 Akiferler ve akifer tipleri, yeraltı suyu araştırmaları ve çıkarılması HİDRO 5.pdf
6 Kuyular, yeraltı su seviyesi ve değişimi, yeraltı su seviye haritaları HİDRO 6.pdf
7 Kaynaklar ve kaynakların sınıflandırılması HİDRO 7.pdf
8 Ara Sınav HİDRO 8.pdf
9 Kaynakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve kaynaklardan yararlanma HİDRO 9.pdf
10 Akarsu hidrolojisi HİDRO 10.pdf
11 Debi; tanımı, ölçülmesi ve etkileyen faktörler, akarsu rejimleri HİDRO 11.pdf
12 Akarsularda taşkınlar ve çekikler, taşkın frekans analizleri, taşkınlardan korunma HİDRO 12.pdf
13 Akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, drenaj tipleri, akarsulardan yararlanma HİDRO 13.pdf
14 Göller ve oluşumları, göllerin ortadan kalkması HİDRO 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129221 1220794 Hidroğrafya'nın tanımını yapar ve coğrafya ile olan ilişkilerini açıklayabilir.
129222 1194214 Temel hidrografik, hidrolojik, limnolojik, potamolojik kavramları açıklar
129223 1195945 Suyun diğer çevre elemanları ile ilişkisini kurar
129224 1198029 Yapı ve litoloji ile drenaj ağı arasında ilişki kurar, topografya haritası üzerinde drenaj tiplerini tespit eder
129225 1198933 Su kürenin önemini kavrar, suyun tükenmez bir kaynak olmadığını anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
129221 3 3 3 3 3 5 5 3 3 1 4 3 1 5 5
129222 3 5 5 3 3 5 5 3 3 1 4 3 1 5 5
129223 5 5 5 3 3 5 5 5 3 1 4 3 1 5 5
129224 3 5 5 3 3 5 5 3 3 1 4 3 1 5 5
129225 5 5 5 3 3 5 5 4 3 1 4 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek