Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ208 Bitki Coğrafyası II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Formasyon alanlarının ve floristik bölgelerin oluşumunun, yeryüzündeki başlıca floristik bölgelerin, vejetasyon formasyonu bölgelerinin ve özelliklerinin tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erinç, S., 1977, Vejetasyon Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. No: 2276, İstanbul. Dönmez, Y., 1985, Bitki Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. No: 3319, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki genetiği bakımdan farklı alanlar, Türkiye’nin floristik bölgeleri, vejetasyon formasyon bölgeleri, klimatik vejetasyon kuşakları, bazı ağaç soylarından örnekler, bitkilerden yararlanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Floristik mekan biriminin tarifi ve sınırlandırma metodları. BİTKİ BİR.pdf
2 Çeşitli bölgelerin tür zenginliği. BİTKİ 22.pdf
3 Başlıca Floristik bölgeler: Holarktik Flora, Arktik Flora, Subarktik Flora, Paleoboreal Flora, Neoboreal Flora bölgeleri. BİTKİ 33.pdf
4 Aldeniz Flora Bölgesi, Makaronezya Flora Bölgesi, Paleotropikal Flora, Neotropikal Flora bölgeleri. BİTKİ 44.pdf
5 Avustralya Flora Alemi, Kap Flora Alemi, Antarktik Flora Alemi. BİTKİ 55.pdf
6 Türkiye'nin Floristik Bölgeleri BİTKİ 66.pdf
7 Arasınav BİTKİ 77.pdf
8 Bitki Toplulukları Sistematiğinin Esasları: Birlik ve Formasyon kavramları BİTKİ 88.pdf
9 Coğrafi bakımdan önemli bitki toplulukları. BİTKİ 99.pdf
10 Klimatik Vejetasyon Formasyonları. BİTKİ 100.pdf
11 Tropikal kuşağın vejetasyon formasyonları. BİTKİ 101.pdf
12 Subtropikal kuşağın vejetasyon formasyonları. BİTKİ 102.pdf
13 Orta kuşağın vejetasyon formasyonları. BİTKİ 103.pdf
14 Kutup bölgelerinin vejetasyon formasyonları. BİTKİ 104.pdf
BİTKİ 105.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138741 Yeryüzündeki çeşitli bölgelerin tür zenginliklerini tanımış olacaklardır.
2 1229618 Klimatik vejetasyon kuşaklarını, dağılış ve özelliklerini tanımış olacaklardır.
3 1127475 Türkiye'nin floristik bölgelerini açıklayabileceklerdir.
4 1197680 Bu dersi başarı ile tamalayan öğrenciler: Floristik mekan biriminin tarifi ve sınırlandırma metotlarını açıklayabileceklerdir.
5 1198449 Yeryüzündeki başlıca floristik bölgeleri tanımış olacaklardır.
6 1141365 Bitki toplulukları sistematiğinin esaslarını açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 3
2 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 3
3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 3
4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3
5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 3
6 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek