Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ210 Ulaşım Coğrafyası 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Ulaşımla ilgili kavramları öğretmek. Ulaşımın ortaya çıkışı ve gelişmesini kavratmak. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımlarının dünyada ve kıtalar da gelişimi ve değişimi hakkında bilgi sahibi yapmak. Ulaşımı etkileyen faktörleri ve ulaşımın gelişmesini sağlamak için yapılması gerekenleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yahya KADIIOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E., 1987, Ulaşım Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. TAŞLIGİL, N. (2010). Türkiye’nin Ulaşım Coğrafyası. Çantay İstanbul. DOĞANER, S., 1991, “İstanbul limanı: Kuruluş, gelişim ve işlevleri”, Bülten, Sayı 8, s.115-144. İlgili bilimsel makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ulaşım kavramı ve ulaşımın önemi . Ulaşım faaliyetleri ve Coğrafya ilişkisi : Ulaşım faaliyetlerinin coğrafi açıdan incelenmesi. Ulaşım faaliyetleri- Fiziki Coğrafya Koşulları arasındaki ilişkisi. Ulaşım faaliyetleri- Beşeri Coğrafya Koşulları arasındaki ilişkisi. Ulaşım faaliyetleri ve ulaşım planlaması için yer seçiminin önemi. Ulaşım ağları / Deniz Ulaşımı: Limanlar ve başlıca denizyolları. Dünya Deniz Filosundaki Değişim. Okyanus Taşımacılığı: Liner ve Tramp Seferleri ile Taşıyıcılar .Demiryolları: Demiryolu taşımacılığı ve Demiryolu hatları. Karayolları: Karayollarının dağılışı. Havayolu Ulaşımı. Boruhatları; Petrol ve Doğal Gaz Boru hatlarının Dağılışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Ulaşım kavramı ve ulaşımın önemi.
3 Ulaşım faaliyetleri ve Coğrafya ilişkisi : Ulaşım faaliyetlerinin coğrafi açıdan incelenmesi.
4 Ulaşım faaliyetleri- Fiziki Coğrafya Koşulları arasındaki ilişkisi.
5 Ulaşım faaliyetleri- Beşeri Coğrafya Koşulları arasındaki ilişkisi.
6 Ulaşım faaliyetleri ve ulaşım planlaması için yer seçiminin önemi.
7 Ulaşım ağları / Deniz Ulaşımı: Limanlar ve başlıca deniz yolları.
8 Ara sınav
9 Dünya Deniz Filosundaki Değişim.
10 Okyanus Taşımacılığı: Liner ve Tramp Seferleri ile Taşıyıcılar.
11 Demiryolları: Demiryolu taşımacılığı ve Demiryolu hatları.
12 Karayolları: Karayollarının dağılışı.
13 Havayolu Ulaşımı.
14 Boruhatları; Petrol ve Doğal Gaz Boru hatlarının Dağılışı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174053 Ulaşım Coğrafyası ile ilgili terminolojiyi bilir.
2 1177561 Dünyada ulaşımının tarihi gelişimini açıklar.
3 1177816 Ulaşım faaliyetlerinin yer seçimi ile planlama arasındaki ilişkinin önemini bilir.
4 1182329 Ulaşım ağları sınıflandırır ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 3 3 5 5 2 3 1 4 3 1 5 5
2 2 4 4 3 3 5 5 2 3 2 4 3 5 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 1 5 3 1 5 5
4 2 4 4 3 3 5 5 2 3 1 4 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek