Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ212 Türkiye Coğrafyası II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Türkiye Beşeri Coğrafya Özelliklerinin Öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ.- Mortan, K., 1997, Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitabevi, İstanbul. Şahin, C.-Doğanay, H.-Özcan, N.A.,2007, Türkiye Coğrafyası. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Yücel, T., 1987, Türkiye Coğrafyası. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 68, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye'nin nüfus, yerleşme ve ekonomik coğrafya özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
17 Alan Çalışması 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye nüfusu TÜRKİYE NÜFUSU.pdf
2 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları TÜRKİYE NÜFUSU.pdf
3 Türkiye'de Yerleşme Tipleri NÜFUS SAYIMLARI-1.pdf
4 Türkiye'de Yerleşme Sorunları NÜFUS SAYIMLARI-1.pdf
5 Türkiye Ekonomisi ve Yapısı NÜFUS SAYIMLARI-1.pdf
6 Türkiye'de Tarımsal Üretim YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
7 Türkiye'de Tarım Ürünleri YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
8 Türkiye'de Turizm YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
9 Türkiye'de Turizm Türleri ve Yöreleri YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
10 Ara sınav TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
11 Türkiye'de Enerji Kaynakları TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
12 Türkiye'de Maden Türleri ve Potansiyelleri TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
13 Türkiye'de Coğrafi Sorunlar TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
14 Türkiye'de Coğrafi Potansiyeller TÜRKİYE'DE TARIM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160002 Türkiye nüfusunun yapısı
2 1143833 Türkiye'nin yerleşme coğrafyasının öğrenilmesi
3 1159790 Türkiye ekonomik yapısının anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5
2 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5
3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek