Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ214 Ülkeler Coğrafyası II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Amerika Kıtasını fiziki ve beşeri coğrafi özellikleri açısından tanıtmak, Amerika'daki başlıca ülkeleri tüm yönleriyle analiz etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,(1975): Ülkeler Coğrafyası 4.Ed. John Wiley and Sons,İnc.New York. Güner.İ., (2008): Ülkeler Coğrafyası,İstanbul. Özey.R., (2003): Dünya ve Ülkeler Coğrafyası/World and Countries Geography,Aktif Yayınevi.İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ile Amerika Kıtası ülkeleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri değerlendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Amerika'nın coğrafi yeri, sınırları ve koordinatları ASYA 1.pdf
2 Amerika'nın jeolojik özellikleri ASYA 2.pdf
3 Amerika'nın jeomorfolojik özellikleri ASYA 3.pdf
4 Amerika'nın iklim özellikleri ASYA 4.pdf
5 Amerika'nın bitki örtüsü ASYA 5.pdf
6 Amerika'nın hidroğrafik özellikleri ASYA 6.pdf
7 Amerika'nın toprak özellikleri ASYA 7.pdf
8 Ara Sınav ASYA 8.pdf
9 Amerika'da nüfus ve yerleşme ASYA 9.pdf
10 Amerika'da din,dil ve ırklar ASYA 10.pdf
11 Amerika'da tarımsal faaliyetler ASYA 11.pdf
12 Amerika'da madenler ve enerji kaynakları ASYA 12.pdf
13 Amerika'da ticaret ve turizm ASYA 13.pdf
14 Amerika Ülkeleri, sunum izleme ve değerlendirme ASYA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437556 Amerika kıtasının yeri ve coğrafi konumu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1438624 Kıtanın jeolojisi, jeomorfolojisi, kıyı jeomorfolojisi, iklimi, hidroğrafyası, bitki örtüsü ve toprak özellikleri hakkında açıklayıcı bilgiler verebilir, gerektiğinde bu bilgilerini diğer kıtalarla da karşılıklı olarak yorumlayabilir.
3 1441164 Amerika kıtasında yerleşme, nüfusun tarihçesi ve göç olayları hakkında bilgi sahibi olur, bunların neden ve sonuçları arasında karşılıklı ilişkiler kurabilir.
4 1443821 Amerika kıtasında yer alan belli başlı ülkeleri fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri açısından yeterince tanır;gerektiğinde bu bilgilerini ilgili yerlere aktarabilir.
5 1445071 Amerika kıtasının ve bu kıtada yer alan ülkelerin Türkiye ve diğer dünya ülkeleri ile olan ilişkilerini tanıyabilir, zamana bağlı değişmeleri kıtanın özelliklerini de dikkate alarak değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 3 5 5 3 3 1 3 3 5 5 5
2 4 5 5 3 3 5 5 4 3 1 5 3 5 5 5
3 3 5 5 3 3 5 5 4 3 1 5 3 5 5 5
4 3 5 5 3 3 5 5 4 3 1 5 3 5 5 5
5 3 5 5 3 3 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek