Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ216 Şehir Coğrafyası 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Şehir coğrafyasının ilgi alanı, şehir ve şehirleşmenin gelişimi ve sorunlarına yönelik coğrafi yaklaşım, bakış açısı kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALİAĞAOĞLU, A. ve UĞUR, A. (2012). Şehir Coğrafyası. Nobel yayınevi, Ankara. GÖNEY, Süha (1990) Şehir Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yay. No:91, İstanbul. THORNS, D. (2004). Kentlerin Dönüşümü. (Çeviren: Esra NAL - Hasan NAL). Soyak Yayınları, İstanbul. TÜMERTEKİN Erol (1973), Urbanization and urban functions in Turkey Publication of Geographical Institute, N: 72. İstanbul. TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. Bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şehir yerleşmelerinin kökeni ve dağılışı.Sanayileşme ve şehirleşme. Yakın zamanda şehirleşme, günümüzde şehirleşme. Günümüz şehirlerinin özellikleri. Şehirlerin ekonomik temelleri. Şehirlerin lokasyonları. Şehirlerin mekanı örgütleme yolları: şehirsel gelişim modelleri Gelişmekte olan ülkelerde şehirsel kalıplar. Merkezi iş alanı ve şehirlerdeki farklı arazi kullanışları. Değişen çağdaş şehirler ve bölgesel özellikleri. Şehirlerin sorunları. Şehirsel ve bölgesel planlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir Coğrafyası tanımı ve konusu, şehir tanımlaması. ŞEHİR COĞRAFYASI 1. Hafta.pptx
2 Şehir yerleşmelerinin kökeni ve dağılışı. ŞEHİR COĞRAFYASI 2. Hafta.pptx
3 Sanayileşme ve şehirleşme. ŞEHİR COĞRAFYASI 3. Hafta.pptx
4 Yakın zamanda şehirleşme, günümüzde şehirleşme. ŞEHİR COĞRAFYASI 4. Hafta.pptx
5 Günümüz şehirlerinin özellikleri . ŞEHİR COĞRAFYASI 5. Hafta.pptx
6 Şehirlerin ekonomik temelleri. ŞEHİR COĞRAFYASI 6. Hafta.pptx
7 Şehirlerin lokasyonları. ŞEHİR COĞRAFYASI 7. Hafta.pptx
8 ARASINAV
9 Şehirlerin mekanı örgütleme yolları: şehirsel gelişim modelleri ŞEHİR COĞRAFYASI 8. Hafta.pptx
10 Gelişmekte olan ülkelerde şehirsel kalıplar ŞEHİR COĞRAFYASI 10. Hafta.pptx
11 Merkezi iş alanı ve şehirlerdeki farklı arazi kullanışları ŞEHİR COĞRAFYASI 11. Hafta.pptx
12 Değişen çağdaş şehirler ve bölgesel özellikleri ŞEHİR COĞRAFYASI 12. Hafta.pptx
13 Şehirlerin sorunları ŞEHİR COĞRAFYASI 13. Hafta.pptx
14 Şehirsel ve bölgesel planlama ŞEHİR COĞRAFYASI 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442854 Şehirleşmeyi bilimsel coğrafi yaklaşımla benimser.
2 1442857 Dünyada şehirlerin dağılışını, ülke ve bölgelere göre şehirleşme
3 1442877 Şehir fonksiyonlarını tanımlar.
4 1442894 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimlerinde mekânsal ilişkileri yorumlar.
5 1442912 Şehirleşme sorunlarını tanımlar, tartışır
6 1442924 Şehirleşme sorunlarına mekâna uygun çözümler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
2 3 5 5 3 4 5 5 3 3 2 5 3 3 5 5
3 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
5 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
6 3 5 5 3 4 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek