Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ216 Şehir Coğrafyası 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Şehir coğrafyasının ilgi alanı, şehir ve şehirleşmenin gelişimi ve sorunlarına yönelik coğrafi yaklaşım, bakış açısı kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALİAĞAOĞLU, A. ve UĞUR, A. (2012). Şehir Coğrafyası. Nobel yayınevi, Ankara. GÖNEY, Süha (1990) Şehir Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yay. No:91, İstanbul. THORNS, D. (2004). Kentlerin Dönüşümü. (Çeviren: Esra NAL - Hasan NAL). Soyak Yayınları, İstanbul. TÜMERTEKİN Erol (1973), Urbanization and urban functions in Turkey Publication of Geographical Institute, N: 72. İstanbul. TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. Bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şehir yerleşmelerinin kökeni ve dağılışı.Sanayileşme ve şehirleşme. Yakın zamanda şehirleşme, günümüzde şehirleşme. Günümüz şehirlerinin özellikleri. Şehirlerin ekonomik temelleri. Şehirlerin lokasyonları. Şehirlerin mekanı örgütleme yolları: şehirsel gelişim modelleri Gelişmekte olan ülkelerde şehirsel kalıplar. Merkezi iş alanı ve şehirlerdeki farklı arazi kullanışları. Değişen çağdaş şehirler ve bölgesel özellikleri. Şehirlerin sorunları. Şehirsel ve bölgesel planlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir Coğrafyası tanımı ve konusu, şehir tanımlaması.
2 Şehir yerleşmelerinin kökeni ve dağılışı.
3 Sanayileşme ve şehirleşme.
4 Yakın zamanda şehirleşme, günümüzde şehirleşme.
5 Günümüz şehirlerinin özellikleri .
6 Şehirlerin ekonomik temelleri.
7 Şehirlerin lokasyonları.
8 ARASINAV
9 Şehirlerin mekanı örgütleme yolları: şehirsel gelişim modelleri
10 Gelişmekte olan ülkelerde şehirsel kalıplar
11 Merkezi iş alanı ve şehirlerdeki farklı arazi kullanışları
12 Değişen çağdaş şehirler ve bölgesel özellikleri
13 Şehirlerin sorunları
14 Şehirsel ve bölgesel planlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217364 Şehirleşmeyi bilimsel coğrafi yaklaşımla benimser.
2 1217367 Dünyada şehirlerin dağılışını, ülke ve bölgelere göre şehirleşme
3 1217388 Şehir fonksiyonlarını tanımlar.
4 1217406 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimlerinde mekânsal ilişkileri yorumlar.
5 1217424 Şehirleşme sorunlarını tanımlar, tartışır
6 1217436 Şehirleşme sorunlarına mekâna uygun çözümler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
2 3 5 5 3 4 5 5 3 3 2 5 3 3 5 5
3 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
5 3 5 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
6 3 5 5 3 4 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek