Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ222 Türkiye Jeolojisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’nin üzerinde bulunduğu kara parçalarının jeolojik oluşum evreleri hakkında bilgi vermek ve jeolojik yapısını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KETİN, İ. (1983). Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış. İstanbul Teknik Üniversitesi. KETİN, İ. (1977). Genel Jeoloji-I: Yer Bilimlerine Giriş. İ.T.Ü., İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Levha tektoniği ve orojenik hareketler sonucu oluşmuş araziler ve günümüzdeki örnekleri. Türkiye’deki iç püskürük, metamorfik, tortul ve dış püskürük kayaçların yayılış alanları. Türkiye’deki genç volkanik sahalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Levha tektoniği ve Türkiye
3 Türkiye’de Paleotektonik hareketler
4 Türkiye’de Neotektonik hareketler
5 Türkiye’nin Paleozoikte oluşmuş arazileri
6 Türkiye’nin Mezozoikte oluşmuş arazileri
7 Türkiye’nin Tersiyerde oluşmuş arazileri
8 Arasınav
9 Türkiye’nin Kuvaternerde oluşmuş arazileri
10 İç püskürük kayaçların yayılış alanları
11 Metamorfik kayaçların yayılış alanları
12 Tortul kayaçların yayılış alanları
13 Dış püskürük kayaçların yayılış alanları
14 Türkiye’deki genç volkanik sahalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191725 Bu derste başarılı olan öğrenci Türkiye’nin üzerinde bulunduğu kara parçalarının oluşum geçmişini bilir.
2 1191947 Bu derste başarılı olan öğrenci Türkiye’de yer alan kayaç tiplerini bilir.
3 1192292 Bu derste başarılı olan öğrenci Türkiye’deki paleotektonik ve neotektonik hareketler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 5 5 2 3 4 3 3 4 5 5
2 3 3 3 3 3 5 5 2 3 4 3 3 4 5 5
3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek