Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ224 Enerji Coğrafyası 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünya politikalarında ve ulusal kalkınmada önemli bir rol oynayan enerji ve enerji kaynaklarının üretimi, tüketimi ile birlikte enerji kaynaklarının türlerini, özelliklerini, enerji kaynaklarının seçimindeki kriterleri ve yeni – temiz enerji kaynaklarını analiz etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğanay,H.1989;Enerji kaynakları,Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Yay.,No 98,Erzurum. Tümertekin,E.,Özgüç,N.2009;Ekonomik Coğrafya(Küreselleşme ve Kalkınma),Çantay Kitabevi,İstanbul. KARUBULUT, Y.,1999, Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara. KARABULUT, Y., 2000, Türkiye Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara. Ders konularıyla ilgili bilimsel makaleler ve sunumlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji kavramı ve çeşitleri; enerji kaynakları: kömür, petrol, doğal gaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji; Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji kavramı ve çeşitleri ENERJİ KAYNAKLARI 1-2. Hafta.pptx
2 Enerji kaynakları ve bunun coğrafyayla ilişkisi
3 Enerji türlerinin seçilmesinde kriterlerin kullanılması ENERJİ KAYNAKLARI 3-4. hafta.pptx
4 Enerji türlerinin kullanımında yeni eğilimler
5 Kömür ENERJİ KAYNAKLARI 5. hafta.pptx
6 Petrol ENERJİ KAYNAKLARI 6 Hafta.pptx
7 Doğal gaz ENERJİ KAYNAKLARI 7. Hafta.pptx
8 Mid-term exam ENERJİ KAYNAKLARI 7. Hafta.pptx
9 Hidrolik enerji ENERJİ KAYNAKLARI 8. Hafta.pptx
10 Nükleer enerji ENERJİ KAYNAKLARI 10. Hafta.pptx
11 Alternatif enerji kaynakları ENERJİ KAYNAKLARI 11. Hafta.pptx
12 Rüzgar enerjisi ENERJİ KAYNAKLARI 12. Hafta.pptx
13 Güneş enerjisi,Jeotermal enerji ENERJİ KAYNAKLARI 13. Hafta.pptx
14 Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları ENERJİ KAYNAKLARI 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108957 1435428 Enerji kavramı ve çeşitlerini öğrenir.
108958 1423956 Enerji kaynaklarının ve kullanımının çevre sorunları, siyasal ilişkiler ve ekonomik yansımaları ile aralarındaki ilişkiyi geniş bir bakış açısıyla yorumlar.
108959 1425485 Bilgi birikimini, ulusal ve uluslar arası sorunlarda, güncel olaylarda ve sorunlarda kullanabilme beceresi geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
108957 3 4 4 3 3 5 5 5 3 1 3 3 1 5 5
108958 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5
108959 3 3 5 3 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek