Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ224 Enerji Coğrafyası 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünya politikalarında ve ulusal kalkınmada önemli bir rol oynayan enerji ve enerji kaynaklarının üretimi, tüketimi ile birlikte enerji kaynaklarının türlerini, özelliklerini, enerji kaynaklarının seçimindeki kriterleri ve yeni – temiz enerji kaynaklarını analiz etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Ali YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğanay,H.1989;Enerji kaynakları,Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Yay.,No 98,Erzurum. Tümertekin,E.,Özgüç,N.2009;Ekonomik Coğrafya(Küreselleşme ve Kalkınma),Çantay Kitabevi,İstanbul. KARUBULUT, Y.,1999, Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara. KARABULUT, Y., 2000, Türkiye Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara. Ders konularıyla ilgili bilimsel makaleler ve sunumlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji kavramı ve çeşitleri; enerji kaynakları: kömür, petrol, doğal gaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji; Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji kavramı ve çeşitleri
2 Enerji kaynakları ve bunun coğrafyayla ilişkisi
3 Enerji türlerinin seçilmesinde kriterlerin kullanılması
4 Enerji türlerinin kullanımında yeni eğilimler
5 Kömür
6 Petrol
7 Doğal gaz
8 Mid-term exam
9 Hidrolik enerji
10 Nükleer enerji
11 Alternatif enerji kaynakları
12 Rüzgar enerjisi
13 Güneş enerjisi,Jeotermal enerji
14 Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108957 1209442 Enerji kavramı ve çeşitlerini öğrenir.
108958 1197269 Enerji kaynaklarının ve kullanımının çevre sorunları, siyasal ilişkiler ve ekonomik yansımaları ile aralarındaki ilişkiyi geniş bir bakış açısıyla yorumlar.
108959 1198900 Bilgi birikimini, ulusal ve uluslar arası sorunlarda, güncel olaylarda ve sorunlarda kullanabilme beceresi geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
108957 3 4 4 3 3 5 5 5 3 1 3 3 1 5 5
108958 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5
108959 3 3 5 3 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek