Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Günümüzde Türkiye'de karşılaşılan ve gelecekte de karşılaşılması olası, hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı yerleşme problemlerine yönelik olarak, ulusal ölçekte ne gibi düzenlemelerin planlandığının analizi, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, dersin önde gelen amaçları arasında bulunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Yazıcı, H. ve Koca, M. K. (Ed). 2007. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2 Karabağ, S. ve Şahin, S. 2007. Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Gazi Kitabevi. 3 Tolun-Denker, B. . Yerleşme Coğrafyası-Kır yerleşmeleri. İstanbul: Coğrafya Enstitüsü Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye'de yerleşmenin tarihçesi, yerleşme sahasının sınırları, nüfus ve yerleşmelerin dağılışına etki eden fiziki coğrafya faktörleri, nüfus ve yerleşmelerin dağılışına etki eden beşeri coğrafya faktörleri, köy altı yerleşmeleri (yayla, kom, mezra, saya, dam), köy yerleşmeleri ve genel özellikleri, şehir yerleşmeleri ve genel özellikleri, şehirlerin sınıflandırılması, Türkiye'de fonksiyonel özelliklerine göre şehirler (Tarım, sanayi, ticaret, liman, maden, garnizon ve turizm şehirleri), Türkiye'de hızlı şehirleşmeden kaynaklanan sorunlar, Türkiye'de mesken tipleri (Ahşap, taş, toprak meskenler ve diğerleri) konuları analiz edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Türkiye'de yerleşmenin tarihçesi TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
2 Yerleşme sahasının sınırları. TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
3 Nüfus ve yerleşmelerin dağılışına etki eden fiziki coğrafya faktörleri. TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
4 Nüfus ve yerleşmelerin dağılışına etki eden beşeri coğrafya faktörleri. TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
5 Köy altı yerleşmeleri (Yayla, kom, mezra, saya, dam) TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
6 Köy yerleşmeleri ve genel özellikleri. TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
7 Şehir yerleşmeleri ve genel özellikleri. TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
8 Ara sınav TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
9 Şehirlerin sınıflandırılması TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
10 Türkiye'de fonksiyonel özelliklerine göre şehirler (Tarım, sanayi, ticaret, liman, maden, garnizon ve turizm şehirleri), TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
11 Türkiye'de hızlı şehirleşmeden kaynaklanan sorunlar, TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
12 Türkiye'de mesken tipleri (Ahşap, taş, toprak meskenler ve diğerleri) konuları analiz edilmektedir. TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
13 General assessment TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108045 1415382 Yerleşme coğrafyasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
108046 1407791 Türkiye'de hızlı şehirleşmeden kaynaklanan yerleşme sorunlarını açıklayabilme.
108047 1419369 Türkiye'de hızlı kentleşmenin doğurduğu problemlere yönelik çözüm önerisi geliştirebilme.
108048 1421300 Türkiye'nin güncel yerleşme politikasını analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
108045 2 5 5 3 3 5 5 3 3 1 5 3 1 5 5
108046 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
108047 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
108048 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek