Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ230 Yer Sistemleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yer Sistemlerini açıklamak, Coğrafyada araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi vermek, uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İ. ATALAY,1998,Genel Fiziki Coğrafya,Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir ERİNÇ S.,Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklik..,1984,İ.Ü. Dnz.Bil.ve Coğr.Enst.Yay. No:1, İstanbul ERER S.,1990,Coğrafi Ekolojide Çevre Sorunları..., İ.Ü. Edb.Fak. Yay. No:3577,İstanbul ÖNGÖR S.,1960,Matematik Coğrafya,Güven Yayınevi, İstanbul,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yer sistemleri ve temel tanımları; geosfer ve biyosferler; atmosferin temel özellikleri ve canlıları için önemi; akvatik ekosistemler; ekosistemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri; ekosistemlerin oluşum süreçleri; ekosistemlerin mekânsal dağılışları; dünyanın oluşum süreçleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yer sistemleri ve temel tanımları
2 Geosfer ve biyosferler
3 Atmosferin temel özellikleri
4 Atmosferin canlıları için önemi;
5 Akvatik ekosistemler
6 Ekosistemlerin fiziksel özellikleri
7 Ekosistemlerin kimyasal özellikleri
8 Ara Sınav
9 Ekosistemlerin biyolojik özellikleri
10 Ekosistemlerin oluşum süreçleri
11 Ekosistemlerin mekânsal dağılışları
12 Dünyanın oluşum süreçleri
13 Genel Değerlendirme
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222074 Yer Sistemlerinin değerlendirmesi ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli
2 1222124 Yer Sistemlerinin değerlendirmesine ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli
3 1222183 Yer Sistemlerinin ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5
2 5 4 4 3 3 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5
3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek