Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ232 Türkiye Şehirleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste, Türkiye'de şehirleşme, sebepleri ve yarattığı problemler, şehir fonksiyonları ve sınıflandırılması, çağdaş dünyada şehirler ve bölgesel özellikleri, sürdürülebilir şehir planlaması, ekolojik şehirler ve sakin şehirler konularının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atlas Harita Servisi. 2008. Tarihe Tanıklık Eden 47 Unutulmaz Yer. İstanbul: Levent Print City. Atlas Tarih Kitaplığı. 2012. Selanik'ten İşkodra'ya, Rumeli'deki Osmanlı Şehirleri. Yüz Yıl Önce Balkanlar. İstanbul: Levent Print City. Atlas Tarih Kitaplığı. 2012. Ignace Melling'in Gravürleriyle İstanbul ve Boğaziçi. İstanbul: Levent Print City. Atlas Keşif Kitaplığı. 2011. Osmanlı Mahalleleri Atlası. İstanbul: Levent Print City. II. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu. 2011. Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları. Ankara: Matsa Basımevi. Timor, Ayşe Nur 1997. Orta Büyüklükteki Şehirler ve Taşıdıkları Önem. İstanbul: Coğrafya Bölümü Dergisi. Tümertekin, E. 1973. Türkiye'de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar. İstanbul: İÜ Yayınları. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. 1997. Beşeri Coğrafya: İnsan-Kültür-Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi. Sergün, Ü. 1993. Türkiye'de Şehir Nüfusu ve Şehirleşme Hareketleri. İstanbul: İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, 10. Şenyapılı, Ö. 1981. Kentleşemeyen Ülke, Kentlileşen Köylüler. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye'de şehirleşme ve sebepleri, şehirleşmenin yarattığı problemler, kır ve şehir yerleşmelerinin ayrılmasında nüfus sayısı ve şehir fonksiyonları, Türkiye'deki şehirlerin sınıflandırılması, Osmanlı mahalleleri ve çarşıları, çağdaş dünyada şehirler ve bölgesel özellikler: Amerikan şehirleri, Kanada şehirleri, Avrupa, Asya, Güneydoğu Asya ve Afrika şehirleri, sürdürülebilir şehirsel planlama, şehirsel çözümler: Hızlı şehirleşmeyi yönetebilmek, yeni bir şehirleşme modeli: Sakin Şehirler, Türkiye'nin Cittaslow başkenti Seferihisar ve yeni sakin şehirler: Yalvaç, Vize ve Perşembe, Gökçeada: Yavaş yemek, yavaş tarım ve yavaş turizm, Akyaka: Nail Çakırhan Ula Evi, doğa ve su sporları, Azmak turları, Akya buğulama, Yenipazar: Bisiklet istasyonları, geleneksel Yörük şenliği, Yenipazar pidesi, Taraklı: Jeotermal enerji, ahşap konaklar, geleneksel el sanatları ve köpük helvası konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'de şehirleşme ve sebepleri.
2 Şehirleşmenin yarattığı problemler.
3 Kır ve şehir yerleşmelerinin ayrılmasında nüfus sayısı ve şehir fonksiyonları.
4 Türkiye'deki şehirlerin sınıflandırılması, Osmanlı mahalleleri ve çarşıları.
5 Çağdaş dünyada şehirler ve bölgesel özellikler: Amerikan şehirleri, Kanada şehirleri.
6 Çağdaş dünyada şehirler ve bölgesel özellikler: Avrupa, Asya, Güneydoğu Asya ve Afrika şehirleri.
7 Sürdürülebilir şehirsel planlama.
8 Şehirsel çözümler: Hızlı şehirleşmeyi yönetebilmek.
9 Yeni bir şehirleşme modeli: Sakin Şehirler.
10 Türkiye'nin Cittaslow başkenti Seferihisar ve yeni sakin şehirler: Yalvaç, Vize ve Perşembe.
11 Gökçeada: Yavaş yemek, yavaş tarım ve yavaş turizm.
12 Akyaka: Nail Çakırhan Ula Evi, doğa ve su sporları, Azmak turları, Akya buğulama.
13 Yenipazar: Bisiklet istasyonları, geleneksel Yörük şenliği, Yenipazar pidesi.
14 Taraklı: Jeotermal enerji, ahşap konaklar, geleneksel el sanatları ve köpük helvası.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202758 Şehirleşmenin yarattığı problemleri açıklayabilme.
2 1202815 Nüfus sayısı ve fonksiyon kriterlerine göre şehirleri sınıflandırabilme.
3 1202940 Türkiye'de hızlı şehirleşmenin yönetilebilmesi adına umut veren modelleri örneklendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5
2 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5
3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek