Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ234 Türkiye Toprakları 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Toprakların oluşumu ve yapısı hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Uzun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Mater, B. 1998. Toprak Coğrafyası. Çantay Kitabevi, ISBN. 975-7206-23-7, iSTANBUL. Atalay, İ. 1982. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Fakültesi Yayın No. 8. İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprağın tanımı ve önemi; toprak oluşumu; toprakta gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar; toprakların fiziksel özellikleri; toprağın tekstürü; toprağın strüktürü; büyük Türkiye'deki toprak grupları; Türkiye'deki toprakların zonal dağılışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, önemi ve başlıca kaynakları. Toprağın tanımı ve yapısı.
2 Türkiye'deki toprak oluşum faktörleri.
3 Türkiye'deki toprak oluşumu
4 Anakayanın ayrışması için doğada gerçekleşen kimyasal süreçler.
5 Türkiye'deki toprak oluşumu ve topoğrafya.
6 Türkiye'deki toprak oluşumu ve iklim
7 Türkiye'deki toprak oluşumu ve canlılar
8 Ara sınav
9 Türkiye'deki toprakların sınıflandırılması Klasik sınıflandırma sistemi: Zonal,İntrazonal ve azonal topraklar.
10 Türkiye'deki toprak gruplarının başlıca özellikleri ve dağılışı.
11 FAO'nun toprak sınıflandırma sistemi. Toprak grupları ve başlıca özellikleri.
12 Fao Toprak gruplarının Türkiye'de görülen örnekleri, özellikleri ve dağılışı.
13 Türkiye'deki toprakların önemi ve korunması. Doğal ve hızlandırılmış erozyon.
14 Türkiye'deki tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve önlenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130385 1431580 Toprak oluşum faktörlerini açıklar
130386 1431596 Toprakların sınıflandırmasını açıklar
130387 1431717 Türkiye'deki toprak gruplarını ve başlıca özelliklerini açıklar
130388 1431833 Türkiye'deki toprakların korunmasını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
130385 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 4 3 1 5 5
130386 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 4 3 1 5 5
130387 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5
130388 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek