Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ236 Zoocoğrafya 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünyadaki hayvan türlerinin bugün bulundukları alanları ve geçmişteki yayılışlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Yanar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirsoy A., 2008.Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası "Hayvan Coğrafyası", Meteksan A.Ş., Ankara, 1007 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgili görüşler, İlk canlılığın ortaya çıkışı, Jeolojik Devirlerde varolan canlıların durumu, karaların ve denizlerin zoocoğrafik bölgeleri, hayvanların yaşamına ve yayılışına etki eden etmenler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zoocoğrafyanın tanımı, amacı, konuları
2 Dünyadaki kıtaların ve kara parçalarının konumlanması
3 Dünyada ilk canlılığın ortaya çıkışı
4 Dünyada canlılığın çeşitlenmesi
5 Jeololojik Devirlerin canlıları (Prekambriyen)
6 Jeololojik Devirlerin canlıları (Paleozoyik)
7 Jeololojik Devirlerin canlıları (Mesozoyik)
8 Arasınav
9 Jeololojik Devirlerin canlıları (Senozoyik)
10 Karaların ve Denizlerin Zoocoğrafik Bölgeleri
11 Türleşme ve Takson Yayılış ilkeleri
12 Türkiye'nin Jeolojik, Zoocoğrafik Geçmişi ve Canlılar Dünyasındaki Önemi
13 Hayvanların Yaşamına ve Yayılışına Etki Eden Faktörler
14 Hayvanların Yaşamına ve Yayılışına Etki Eden Faktörler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
77864 1192739 İlk canlılığın ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olurlar.
77865 1166729 Jeolojik devirlerdeki canlı türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
77866 1178314 Dünyadaki zoocoğrafik bölgeleri öğrenirler.
77868 1182481 Hayvanların yaşamını ve yayılışını engelleyen faktörleri öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
77864 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 2 5 1 5 5
77865 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 2 5 1 5 5
77866 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1 3 5 1 5 5
77868 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1 5 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek