Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ236 Zoocoğrafya 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünyadaki hayvan türlerinin bugün bulundukları alanları ve geçmişteki yayılışlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yanar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirsoy A., 2008.Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası "Hayvan Coğrafyası", Meteksan A.Ş., Ankara, 1007 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgili görüşler, İlk canlılığın ortaya çıkışı, Jeolojik Devirlerde varolan canlıların durumu, karaların ve denizlerin zoocoğrafik bölgeleri, hayvanların yaşamına ve yayılışına etki eden etmenler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zoocoğrafyanın tanımı, amacı, konuları 1. hafta.pptx
2 Dünyadaki kıtaların ve kara parçalarının konumlanması 2.hafta.pptx
3 Dünyada ilk canlılığın ortaya çıkışı 3. hafta.pptx
4 Dünyada canlılığın çeşitlenmesi 4.hafta.pptx
5 Jeololojik Devirlerin canlıları (Prekambriyen) 5.hafta.pptx
6 Jeololojik Devirlerin canlıları (Paleozoyik) 6. hafta.ppt
7 Jeololojik Devirlerin canlıları (Mesozoyik) 7. hafta.ppt
8 Jeololojik Devirlerin canlıları (Senozoyik) 8. hafta.ppt
9 Arasınav
10 Dünyanın biyocoğrafik bölgeleri 10.hafta.ppt
11 Karaların ve Denizlerin Zoocoğrafik Bölgeleri 11.hafta.pptx
12 Türkiye'nin Jeolojik, Zoocoğrafik Geçmişi ve Canlılar Dünyasındaki Önemi 12.hafta.ppt
13 Türkiye'nin bazı endemik hayvanları 13. hafta.pptx
14 HAYVANLARIN DAĞILIŞINDAKİ BAZI EKOLOJİK GENELLEŞTİRMELER 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419636 İlk canlılığın ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1395136 Jeolojik devirlerdeki canlı türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1406068 Dünyadaki zoocoğrafik bölgeleri öğrenirler.
4 1409992 Hayvanların yaşamını ve yayılışını engelleyen faktörleri öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 2 5 1 5 5
2 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 2 5 1 5 5
3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1 3 5 1 5 5
4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1 5 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek