Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ301 Bölgeler Coğrafyası I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere bölgesel coğrafya metodunu tanıtarak, öğrencilerin Marmara Coğrafi Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ile ilgili değerlendirmelerini arttırmak, bu özellikleri ile bölgenin Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi olması arasındaki ilişkileri kavratabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ.- Mortan, K., 1997, Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitabevi, İstanbul. Darkot, B. – Tuncel, Metin., 1981, Marmara Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. No: 2510, İstanbul. Yücel, T., 1987, Türkiye Coğrafyası. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 68, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Marmara Bölgesinin yeri ve sınırları, başlıca özellikleri, bölgenin fiziki coğrafyası (yer şekilleri, iklimi, akarsu ve gölleri, bitki örtüsü ve toprakları), bölgenin beşeri ekonomik coğrafyası (nüfus ve yerleşme özellikleri, tarım ve hayvancılığı, yer altı kaynakları, sanayi, ulaşım ve ticareti, turizm potansiyeli, ekonomik durumu), bölgenin doğal mekân birimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bölgesel Coğrafya Metodu Açık Erişim BÖLGELER COĞRAFYASI 1.pptx
2 Marmara Coğrafi Bölgesi’nin yeri ve sınırları
3 Marmara Bölgesi’nin jeolojik özellikleri
4 Marmara Bölgesi’nin jeomorfolojik özellikleri
5 Marmara Bölgesi’nin iklim özellikleri
6 Marmara Bölgesi’nin hidrografya özellikleri
7 Marmara Bölgesi’nin toprak ve bitki örtüsü özellikleri
8 Ara sınav
9 Marmara Bölgesi’nin beşeri coğrafya özellikleri
10 Marmara Bölgesi’nin ekonomik coğrafya özellikleri
11 Marmara Bölgesi’nin bölümleri
12 Çatalca-Kocaeli Bölümü
13 Yıldız Dağları Bölümü
14 Ergene Bölümü,Güney Marmara Bölümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347263 Marmara Coğrafi Bölgesi'nin niçin ülkemizin en gelişmiş bölgesi olduğunu açıklayabileceklerdir.
2 1347264 Marmara Bölgesi'ni coğrafi özellikleri bakımından diğer bölgelerimizle karşılaştıabileceklerdir.
3 1347265 Marmara Bölgesi'nin nüfus ve yerleşme gibi beşeri coğrafya özelliklerini tanımış olacaklardır.
4 1347266 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Bölgesel Coğrafya metodunu ve diğer coğrafi metodlardan farkını tanımış olacaklardır.
5 1347267 Marmara Bölgesi'nin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, toprak ve bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya özelliklerini tanımış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek