Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ305 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bilimsel çalışma yöntemlerini açıklamak, Coğrafyada araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi vermek, uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AZİZ, A. (2003), Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişim, Turhan Kitabevi, Ankara. KARASAR, N. (1994). Bilimsel Arastırma Yöntemi, Tekışık Matbaacılık, ANKARA. ÖZGÜÇ, N (1984). Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul. YILDIRIM, A., SİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. ANKARA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bilim nedir? Bilimin temel nitelikleri nelerdir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel araştırma türleri nelerdir?, Araştırma planı ve rapor hazırlama, Problem kaynakları ve problem belirleme, Araştırma yöntemleri, Coğrafyada araştırma yöntemleri ve teknikleri, Coğrafyada veri toplama, bulgular ve yorum, Coğrafyada gezi ve gözlem, Anket hazırlama teknikleri, Anket uygulamalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 0 0 0
10 Tartışma 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 14 14
22 Proje Hazırlama 1 2 2
24 Seminer 1 2 2
27 Makale Yazma 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 3 6
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı ve işleyişi hakkında bilgiler Araştırma Yöntemleri .pptx 10.01.2020.pptx
2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bilim nedir? Bilimin temel nitelikleri nelerdir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel araştırma türleri nelerdir?
3 Araştırma planı ve rapor hazırlama
4 Problem kaynakları ve problem belirleme
5 Araştırma yöntemleri
6 Coğrafyada araştırma yöntemleri ve teknikleri
7 Coğrafyada veri toplama, bulgular ve yorum.
8 Doğal çevreden kaynaklanan bazı sorunlar ve çözüm önerileri
9 Coğrafyada gezi ve gözlem
10 Ara sınav
11 Anket hazırlama teknikleri
12 Anket uygulama yöntemleri
13 Anket uygulamalarının istatistiksel yöntemlerle ifade edilmesi.
14 Anket uygulamalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164587 Öğrenciler anket uygulama yöntemlerini öğrenecek,uygulamasını yapacak, analiz edecek ve yorumlayabilecektir
2 1124415 Öğrenciler Coğrafyada araştırma yöntemlerini öğrenebilecektir
3 1146850 Öğrenciler mekandan kaynaklanan sorunlara çözüm üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek