Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ305 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bilimsel çalışma yöntemlerini açıklamak, Coğrafyada araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi vermek, uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AZİZ, A. (2003), Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişim, Turhan Kitabevi, Ankara. KARASAR, N. (1994). Bilimsel Arastırma Yöntemi, Tekışık Matbaacılık, ANKARA. ÖZGÜÇ, N (1984). Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul. YILDIRIM, A., SİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. ANKARA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bilim nedir? Bilimin temel nitelikleri nelerdir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel araştırma türleri nelerdir?, Araştırma planı ve rapor hazırlama, Problem kaynakları ve problem belirleme, Araştırma yöntemleri, Coğrafyada araştırma yöntemleri ve teknikleri, Coğrafyada veri toplama, bulgular ve yorum, Coğrafyada gezi ve gözlem, Anket hazırlama teknikleri, Anket uygulamalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 0 0 0
10 Tartışma 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 14 14
22 Proje Hazırlama 1 2 2
24 Seminer 1 2 2
27 Makale Yazma 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 3 6
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı ve işleyişi hakkında bilgiler 1. HAFTA Sunu1.pptx Açık erişim PPT (Coğrafyayada araştırma Yönntemleri 1. hafta.pptx
2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bilim nedir? Bilimin temel nitelikleri nelerdir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel araştırma türleri nelerdir? 2. hafta Bilimsel araştırma yöntemleri bilimin temel nitelikleri nelerdir, bilimsel yöntem nedir, bilimsel araştırma nedir, bilimsel araştırma türleri nelerdir.docx
3 Araştırma planı ve rapor hazırlama 3. HAFTA ARAŞTIRMA VE RAPOR HAZIRLAMA.docx
4 Problem kaynakları ve problem belirleme 4. HAFTA PROBLEM KAYNAKLARI VE PROBLEM BELİRLEME.docx
5 Araştırma yöntemleri 5. HAFTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.docx
6 Coğrafyada araştırma yöntemleri ve teknikleri 6. HAFTA Coğrafya ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ.docx
7 Coğrafyada veri toplama, bulgular ve yorum. 7. HAFTA COĞRAFYADA VERİ TOPLAMA VE YORUM.docx
8 Doğal çevreden kaynaklanan bazı sorunlar ve çözüm önerileri 8. HAFTA dOĞAL ÇEVREDEN KAYNAKLANAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.docx
9 Coğrafyada gezi ve gözlem 9. HAFTA COĞRAFYADA GEZİ VE GÖZLEM.docx
10 Ara sınav
11 Anket hazırlama teknikleri 11. HAFTA ANKET HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.docx
12 Anket uygulama yöntemleri 12. HAFTA ANKET UYGULAMA TEKNİKLERİ.docx
13 Anket uygulamalarının istatistiksel yöntemlerle ifade edilmesi. 13. HAFTA ANKET UYGULAMALARINDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İFADE EDİLMESİ.docx
14 Anket uygulamalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 14. HAFTA ANKET UYGULAMALARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393112 Öğrenciler anket uygulama yöntemlerini öğrenecek,uygulamasını yapacak, analiz edecek ve yorumlayabilecektir
2 1354088 Öğrenciler Coğrafyada araştırma yöntemlerini öğrenebilecektir
3 1376197 Öğrenciler mekandan kaynaklanan sorunlara çözüm üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek