Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ311 Afetler Coğrafyası I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, dünyada değişen çevre, nüfus, iklim, sosyal ve ekonomik göstergelerle beraber giderek artmakta olduğu izlenen afet olaylarının sıklığı, türü, etki alanları, insanlar, çevre ve ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek afete duyarlı yaşam kültürü oluşturmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Folger, T. 2013, Eylül. Yükselen Denizler. NG Türkiye, 149, 40-65. *Belt, D. 2010, Nisan. Bölünen Sular. NG Türkiye, 108, 157-171. *Craft, L. 2011. Japonya’nın Nükleer Mültecileri. NG Türkiye, 128, 130-151. *İnce, A. 2008. Ateş Altında. NG Türkiye, 90, 120-149. *Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. 2007. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gazi Eğitim ve Yayıncılık. *Ünalan, Z. 2010. Uyduların Gözünden Değişen Dünya ve Doğal Afetler. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 514, 24-29.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; afet türleri, sosyal ve teknolojik afetler, jeolojik-jeomorfolojik afetler: Deprem, volkan püskürmeleri, tsunami, kütle hareketleri (yamaç hareketleri), meteorolojik-klimatolojik afetler: Sel/taşkın olayları, aşırı kar yağışı, çığ, dolu, sis, don olayı, etkili rüzgarlar, fırtınalar, diğer fırtınalar, yıldırım, kuraklık, orman yangınları, aşırı sıcaklar ve soğuklar, buzlanma, türbülans konuları güncel literatür ışığında ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afetin tanımı ve afet türleri. Afetler Coğrafyası 1. Hafta-dönüştürüldü.pdf
2 Jeolojik-jeomorfolojik afetler: Deprem, volkan püskürmeleri.
3 Jeolojik-jeomorfolojik afetler: Tsunami, kütle hareketleri.
4 Meteorolojik-klimatolojik afetler: Sel/taşkın olayları.
5 Meteorolojik-klimatolojik afetler: Aşırı kar yağışı, çığ, dolu, sis, don olayı.
6 Meteorolojik-klimatolojik afetler: Etkili rüzgarlar, fırtınalar.
7 Meteorolojik-klimatolojik afetler: Diğer fırtınalar (Toz fırtınası, kum fırtınası, tipi).
8 Meteorolojik-klimatolojik afetler: Yıldırım, kuraklık, orman yangınları.
9 Meteorolojik-klimatolojik afetler: Aşırı sıcaklar ve soğuklar, buzlanma ve türbülans.
10 Risk odaklı bütünleşik afet yönetimi sistemi kurmak.
11 Makale incelemeleri.
12 Makale incelemeleri.
13 Makale incelemeleri.
14 Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365014 Türkiye’nin yüksek derecede afet riski taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu değerlendirebilme.
2 1425656 Afetlerin; insan, ekonomi ve çevre üzerine etkilerini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek