Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ321 Coğrafya Bilim Tarihi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilere Coğrafya Bilim Tarihi'nin amacını, hedefini ve uygulamalarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğanay, H., 1993, Coğrafya'ya Giriş, "Metodlar, ilkeler ve Teminoloji", Gazi Büro Kitabevi, Ankara. Leat, D., 2002; “Thinking Through Geography” A. Maggie (Editör) Aspects of Teaching Secondary Geography Perspectives on Practice. Rouledge Falmer. 11 New Fetter Lane, London ECP4P 4EE Bennetts, T., 2005. “Progression in geographical understanding” International Research in Geographical and Environmental Education, 14(2):112–132. Doğanay, H., 1993. Coğrafyada Metodoloji. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi No: 187. İstanbul Gümüşçü, O., 1999. “Osmanlılarda Coğrafya Biliminin Doğuşu ve Gelişimi” G. Eren (Editör) Osmanlı Ansiklopedisi: Bilim (8. Cilt), Yeni Türkiye Yayınları. İstanbul Özey, R., 2008a. Osmanlı Döneminden Bugüne Coğrafya. http://cografyapaylasim1. blogcu.com/osmanli-doneminden-bugune-cografya-makale/3047039 (Son erişim: 12 Ocak 2011)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafya araştırmalarının tarihçesi; Antik dönemde coğrafya, İlk çağda coğrafya, Orta çağda coğrafya, Yakın çağda coğrafya, coğrafi keşifler; modern coğrafya, coğrafi akımlar; Türkiye’de coğrafyanın gelişimi, önemli coğrafyacılar; önemli Türk coğrafyacılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafya Bilim Tarihi'nin amacı ve içeriği 12.12.2018 coğrafyanın tanımı, konusu, metodoloji.pptx
2 Coğrafya araştırmalarının tarihçesine giriş
3 Antik dönemde coğrafya
4 İlk çağda coğrafya
5 Orta çağda coğrafya
6 Yakın çağda coğrafya
7 coğrafi keşifler
8 Ara sınav
9 modern coğrafya
10 coğrafi akımlar
11 Türkiye’de coğrafyanın gelişimi
12 önemli coğrafyacılar
13 önemli Türk coğrafyacılar.
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188499 Coğrafya Bilim Tarihi değerlendirmesi ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli
2 1188502 Coğrafya Bilim Tarihi'ne ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli
3 1189298 Coğrafya Bilim Tarihi ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek