Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ323 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Dünyada yeni gelişen coğrafi bilgi sistemlerileri alanında öğrencilerin yetişmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yomralıoglu, T. (2000) Cografi Bilgi Sitemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Seçil Ofset, stanbul. Turoglu, H. (2000) Cografi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Acar Matbaacılık ve Yayıncılık Hizmetleri A. S. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ArcGIS adlı programın öğrenilmesi Sayısal analizlerin yapılması Harita üretimi Veri girişi ve analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cografi bilgi sistemlerinin gelisimi CBS TANIMI-FAYDASI-UYGULAMA ALANI-M.BAHADIR-2020.pdf
2 Program uygulaması CBS DE VERİ TÜRLERİ-M. BAAHDIR-2020.pdf
3 Cografi Bilgi Sistemlerinin gelisimi/ Program uygulaması CBS DE VERİ TÜRLERİ-M. BAAHDIR-2020.pdf
4 Program uygulaması CBS YAZILIMLARI VE UYGU. ÖRNEKLERİ-M.BAHADIR-2020.pdf
5 CBS’de veri toplama teknikleri/Program uygulaması CBS YAZILIMLARI VE UYGU. ÖRNEKLERİ-M.BAHADIR-2020.pdf
6 Program uygulaması CBS DERS NOTU- VERİ MODELLEME- M. BAHADIR- 2020.pdf
7 CBS’de veri yönetimi/ Program uygulaması CBS DERS NOTU- VERİ MODELLEME- M. BAHADIR- 2020.pdf
8 Ara sınav
9 Program uygulaması CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
10 CBS’de konum analizleri/ Program uygulaması CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
11 CBS’de bilgilerin sunulması/ Program uygulaması CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
12 CBS’de sistem tasarımı/ Program uygulaması CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
13 CBS yazılım donanım ve organizasyonları/ Program uygulaması CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
14 Program uygulaması CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90811 1163037 Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında bilgi sahibi olmak
90812 1169356 Sertifica eğitimlerine katılmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
90811 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
90812 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek