Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ327 Türkiye Tarım Coğrafyası 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ilgili her türlü teorik bilgi verilerek uygulamalarını yapmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin ekonomik kaynakları, bunların Türkiye coğrafyası ile ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. (2006), Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi İstanbul. Also, related essays. Powerpoint presentations.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye Ekonomisini Etkileyen coğrafi Faktörler: Coğrafi konum ve etkileri, Yeryüzü şekilleri ve etkileri, İklim ve etkileri, Beşeri Coğrafya ve etkileri, Türkiye’de Tarım (Türkiye Topraklarından yararlanma), Türkiye tarımını etkileyen faktörler, Türkiye’de Tahıl Tarımı, Türkiye’de Sebze Tarımı, Türkiye’de Meyve Tarımı, Endüstri Bitkileri Tarımı (Tütün, Pamuk, Şeker Pancarı, Çay, Yağlı Tohumlar, Yem bitkileri, diğer endüstri bitkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomik Coğrafyasının Konusu ve Gelişmesi
2 Türkiye Ekonomisini Etkileyen coğrafi Faktörler (Coğrafi konum ve etkileri)
3 Türkiye Ekonomisini Etkileyen coğrafi Faktörler (Yeryüzü şekilleri ve etkileri)
4 Türkiye Ekonomisini Etkileyen coğrafi Faktörler (İklim ve etkileri)
5 Türkiye Ekonomisini Etkileyen coğrafi Faktörler (Beşeri Coğrafya ve etkileri)
6 Türkiye’de Tarım (Türkiye Topraklarından yararlanma)
7 Türkiye tarımını etkileyen faktörler
8 Ara sınav
9 Türkiye’de Tahıl Tarımı
10 Türkiye’de Sebze Tarımı
11 Türkiye’de Meyve Tarımı
12 Endüstri Bitkileri Tarımı (Tütün, Pamuk)
13 Endüstri Bitkileri Tarımı (Şeker Pancarı, Çay, Yağlı Tohumlar)
14 Endüstri Bitkileri Tarımı (Yem bitkileri, diğer endüstri bitkileri), Sonuç ve öneriler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412084 Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve bunların mekânla ilişkilerini ortaya koyabilir
2 1407240 Ekonomik kaynakların dağılışlarını yaparak haritalama yapabilir.
3 1383260 Ekonomik planlamalarda yeterli bilgiye sahiptir
4 1380144 Kalkınma planlarında her türlü bilgiye sahip olduğu için bu konuyla ilgili soruların çözümünü yapabilir
5 1382932 Bu derste öğrenmiş olduğu her türlü bilgiyi uygulamalı olarak birçok alanda kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek