Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ329 Oseonografya 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Denizlerin genel özelliklerini, Canlılar açısından önemini, ekosistem için önemini, genel canlı yapısını vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Marine Mammals, Annalis Berta & James L. Sumich, Academic Press, USA, 1999 Biology of Fishes, Carl E. Bond,Saunders College Publishing, USA, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oseanografinin tarihsel gelişimi; Okyanus ve denizin tanımı, genel özellikleri ve sınıflandırılması; Denizlerdeki ekolojik faktörler ve organizmalara etkisi; Abiyotik ve Biyotik faktörler; Pelajik bölgenin canlı toplulukları ve özellikleri. Bentik bölgenin canlı toplulukları ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve okyanuslar üzerine tartışma
2 Yerkürenin ve okyanusların genel özellikleri
3 Okyanus dibinin fizyografisi
4 Okyanuslarda oluşan sedimentasyon olayı
5 Deniz suyunun genel bileşimi ve özellikleri
6 Sinoptik fiziksel oseonografi
7 Dinamik fiziksel oseanografi
8 Ara Sınav
9 Denizler ve Organizmaları
10 Küresel Isınmanın Deniz ve Okyanuslara etkileri
11 Deniz kirlenmesi ve sonuçları
12 Denizlerin korunması
13 Deniz biyoçeşitliliği
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434689 Denizlerin ekosistem için önemini bilir
2 1435086 Denizlerin canlı yaşamı için önemini bilir
3 1436990 Denizlerin oluşum yapılarını bilir
4 1438651 Denizlerin niçin korunması gerektiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek