Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ331 Harita Analizleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere harita çeşitlerini, haritaların hazırlanma süreçlerini, harita yorumlamayı ve haritalarda ölçme tekniklerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Akkuş, A. 1990. Harita Bilgisi. Selçuk Üniversitesi, Konya. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Bahadır, M. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acıgöl Havzası’nın (Denizli- Afyonkarahisar) Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetimi, 7 / 2011, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ *Bilgin, T. 1965. Genel Kartoğrafya: Harita ve Diyagramların Hazırlanışı ve Çizimi (Temel Bilgiler ve Metodlar). İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. *Karaman, M. E. 2002. Jeolojik Harita Bilgisi ve Uygulamaları. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. *Özdemir M. A., ve Bahadır, M. Yalova İlinde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 17, 6 / 2008. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2016), CBS ve UA Teknikleriyle Türkiye’nin Başlıca Deltalarının Morfometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 42, Sayfa 984-990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harita çeşitleri, harita hazırlama ve okuma, topoğrafya haritaları, hidrografya haritaları, jeoloji ve jeomorfoloji haritalarının önemi, yorumlanması, nüfus ve yerleşme haritalarının yapılışı, haritalarda ölçme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı Harita Analizleri 1. Hafta-dönüştürüldü.pdf
2 Harita çeşitleri
3 Topoğrafya haritaları ve önemleri
4 Topoğrafya haritalarının hazırlanması ve yorumlanması
5 Topoğrafya haritalarında ölçme teknikleri
6 Hidrografya haritaları ve önemleri
7 Hidrografya haritalarının hazırlanması ve yorumlanması
8 Arasınav
9 Jeoloji haritaları ve önemleri
10 Jeoloji haritalarının hazırlanması ve yorumlanması
11 Jeomorfoloji haritaları ve önemleri
12 Jeomorfoloji haritalarının hazırlanması ve yorumlanması
13 Nüfus ve yerleşme haritaları ve önemleri
14 Nüfus ve yerleşme haritalarının hazırlanması ve yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128667 1219822 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler harita çeşitlerini tanıyarak haritaların önemini anlamış olacaklardır.
128668 1216498 Topoğrafya, hidrografya, jeoloji ve jeomorfoloji haritası hazırlama tekniklerini kavramış olacaklardır.
128669 1218502 Nüfus ve yerleşme haritalarının hazırlanışını öğrenmiş olacaklardır.
128670 1222039 Harita çeşitlerini yorumlayabilmeyi ve haritalarda ölçme tekniklerini kavramış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
128667 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
128668 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
128669 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
128670 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek