Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ333 Volkan Coğrafyası 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Volkan coğrafyası hakkında temel bilgilerin kazanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. SÜR, Ö., 1982, Yanardağlar, Oluşumları ve Faaliyetleri. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Yayınları No. 262, Ankara. YALÇINLAR,İ., 1969, Strüktüral Morfoloji-II, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 878, İstanbul. TİLLİNG, R. I., 1997, Volcanoes. http://pubs.usgs.gov/gip/volc/types.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı, önemi ve kaynakları; püskürme tipleri; volkanların dağılışı; volkanizma ile yüzeye çıkan malzemeler; iç püskürük kütleler ve şekilleri; dış püskürük kütleler ve şekilleri; volkanik arazilerde topoğrafyanın gelişimi; volkanik arazilerin özellikleri; volkanik arazilerden yararlanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, amacı, önemi ve kaynakları. Levha tektoniği ve volkanizma. VOLKAN 1.pdf
2 Volkanik arazilerin dağılışı ve ateş çemberi. Volkanizma tipleri: Enjeksiyon, erüpsiyon. VOLKAN 2.pdf
3 Yüzey volkanlarının sınıflandırılması: Etkinliklerine göre volkanlar: Aktif, uyuyan ve sönmüş volkanlar. Çıkış yerine göre volkanlar: Alansal, çizgisel ve merkezi volkanlar. VOLKAN 3.pdf
4 Volkanlardan çıkan malzemeler: Volkanlardan çıkan katı malzemeler. VOLKAN 4.pdf
5 Volkanlardan çıkan sıvı malzemeler (lavlar) VOLKAN 5.pdf
6 Volkanlardan çıkan gazlar: Mofet, Fumerol ve solfatara. Gazerler, Çamur volkanları. VOLKAN 6.pdf
7 Ara sınav VOLKAN 7.pdf
8 Volkanik şekiller: İç püskürük kütleler: Lakolit, batolit, bismalit, neck, dike ve ring dikler vs. VOLKAN 8.pdf
9 Lav akıntı şekilleri: Aa, lav tüpleri, hornitos. VOLKAN 9.pdf
10 Volkanik sahalarda aşınma şekilleri: Barancolar, lav platoları. VOLKAN 10.pdf
11 Cüruf konileri,bileşik volkanlar, kalkan şekilli volkanlar, lav kubbeleri. VOLKAN 11.pdf
VOLKAN 12.pdf
12 Türkiye'nin volkanik arazileri ve volkan dizileri. VOLKAN 12.pdf
13 Türkiyenin genç volkanik arazileri. VOLKAN 13.pdf
14 Volkanik arazilerin önemi VOLKAN 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135072 Volkanik sahalardaki temel şekillerin önemini açıklayabilir
2 1151729 Volkan oluşumlarını sınıflandırabilir ve açıklayabilir.
3 1164961 Volkanların dağılışını ve Türkiye'nin volkanik arazilerini bilir.
4 1143220 Volkanizmanın oluşumunu açıklar.
5 1151630 Volkan materyallerini sınıflandırabilir ve açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek