Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ335 Kıyı Suları Ekolojisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Okyanus ve deniz kıyılarının ekolojik özellikleri ve kıyılarda uygulanan koruma programları hakkında öğrencilere gerekli bilgileri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EMERY, K.O., 1971 Contınental margıns of the World : Ed. M. Delany. London. FAIRBRADE,R.W., and LINDEN W.J.M.,1966 Coral Sea : The Encyclopedia of Oceanography. Ed. Faırbridge. ERIKSSON, K.G., 1966 Mediterranean Sea : A late –Pleistocene sedımantery core : The Encyclopedia of Oceanography. Ed. Faırbridge. S.499-502. MALEY,S., and JOHNSON, G.L., 1971 . Morphology and Structure of the Aegean Sea : Deep – sea Research. 18 s. 109-122. PELLETIER.B.R., 1966 , Hudson Bay and approaches: The Encyclopedia of Oceanography, s. 349-361.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji tanımı, kıyı suları habitatları, bataklıklar, kayalık kıyılar, sığ sular, zemini kumlu kıyı sular ekosistemi, Türkiye’de sığ su ekosistemi ve örnekler, kıyı ekosistemlerinden üretilen sürdürebilir kaynaklar, kıyı sularında kirlilik, Türkiye’de kıyı sularının sorunları, çözüm önerileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deniz ve kıyı Ekolojisi kavramları
2 Okyanus ve deniz sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri
3 Dalgalar,akıntılar ve gelgit olayları
4 Okyanus tabanı ve denizaltı reliefi.
5 Denizaltı tortuları (çökelleri),organik ve inorganik unsurlar.
6 Kıyılardaki çeşitli morfolojik üniteler ( plaj,falez,delta…)
7 Kıyı kumulları
8 Ara Sınav
9 Kıyı tipleri,eski ve yeni kıyılar
10 Kıyıların oluşumu,gelişimi ve klimatolojik,jeolojik,morfolojik faktörler
11 Kıyılarda yapılan antropojenik değişmeler,habitat bozulmaları.
12 Kıyılarda peyzaj mimarisi
13 Kıyı ekosistemleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421219 Kıyı jeolojisi ve jeomorfolojisini bilir
2 1424216 Deniz ve kıyı ekolojisi kavramlarını açıklayabilir
3 1430411 Toplumu kıyı alanlarının kullanımı hakkında bilgilendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek