Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ337 Türkiye Dağları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Türkiye’deki dağları tanıtmak ve oluşumlarına göre sınıflandırmasını kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ., 1997, Türkiye Coğrafyası. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Şahin, C. 1999. Türkiye Coğrafyası(Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi:4, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin orojenik dağ kuşakları; Karadeniz Dağları (Rize Dağları, Giresun Dağları, Canik Dağları, Küre Dağları, Yıldız Dağları), Toros Dağları (Batı Toroslar, Orta Toroslar, Doğu Toroslar), Horst şekilli dağlar; Kıyı Ege Dağları (Bozdağlar, Aydın Dağları). Volkanik dağlar ve başlıca volkan konisi dizileri; İç Anadolu volkan dizisi, Doğu Anadolu volkan dizisi. Genç volkanik araziler ve leçelikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve Türkiye’nin jeolojik yapısı
2 Orojenik dağlar: Yıldız Dağları
3 Orojenik dağlar: Batı Karadeniz bölümünün dağları
4 Orojenik dağlar: Orta Karadeniz bölümünün dağları
5 Orojenik dağlar: Doğu Karadeniz bölümünün dağları
6 Orojenik dağlar: Batı ve Orta Toroslar
7 Orojenik dağlar: Doğu Toroslar ve kuzeyindeki dağlar
8 Arasınav
9 Horst karakterli dağlar: Bozdağlar
10 Horst karakterli dağlar: Aydın Dağları
11 Volkanik dağlar
12 Volkan dizileri: İç Anadolu volkan dizisi
13 Volkan dizileri: Doğu Anadolu volkan dizisi
14 Genç volkanik araziler ve leçelikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414317 Türkiye’deki dağların oluşumlarını bilir.
2 1414681 Dürkiye’deki dağların konumlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek