Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ339 Göl Bilimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders,bütün kara içi sularının hidrolojik özelliklerini tanıtmayı amaçedinmiştir.Bunlar yüzey sularından biri olan göllerdir.Bu derste;göller ve tipik özellikleri görsel dökümanlar ve çeşitli araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Klimatoloji,Hidroğrafya ve Jeomorfoloji.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,(1986) : Uygulamalı Hidroğrafya-I.Ege Üniv.Yay.İzmir. İzbırak,R.,(1983): Sular Coğrafyası.M.E.B.Basımevi.İstanbul. İzbırak,R.,(1973): Hidroğrafya/Akarsular ve Göller.Ankara Üniv.Yay.Ankara. İnandık,H.,(1964): Akarsular ve Göller,İst.Üniv.Coğr.Enst.Yay.İstanbul. Hoşgören,M,Y.,(2004): Hidroğrafya'nın Ana Çizgileri -II. Çantay Yay.İstanbul. Hutchinson,G.E.,A Treatise on Limnology-Geography Physics and Chemistry,New York,U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göller ve göllerdeki ekolojik değişmeler birbirleriyle ilişkilendirilerek araştırılmış; seviye değişmeleri,dalge ve akıntılar,sıcaklık ve kimyasal değişmeler görsel ortamda tanıtılmıştır.Aynı zamanda göllerdeki aşındırma ve biriktirme faaliyetleri ile ilgili değerler verilmiştir.Bununla beraber Dünya'da ve Türkiye'de yeralan başlıca göllerde öğrencilere tanıtılmış ya da inceleme ödevi olarak verimiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidroğrafya'nın tanıtımı ve coğrafya bilimi ile olan ilişkileri HAF 1.pdf
1. HAFTA GÖL BİLİMİ ASENKRON VİDEO.mp4
2 Göller ve göl tipleri HAF 2.pdf
2.HAFTA GÖL BİLİMİ ASENKRON VİDEO.mp4
3 Göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 3.hafta göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 3.pdf
4 Göllerde seviye değişmeleri HAF 4.pdf
4.hafta göl bilimi asenkron video.mp4
5 Göllerde dalga ve akıntılar HAF 5.pdf
5.hafta göl bilimi asenkron video.mp4
6 Aşındırma ve biriktirme faaliyetleri 6. hafta göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 6.pdf
7 Göllerin jeolojik açıdan geçirdiği oluşum aşamaları 7. hafta Göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 7.pdf
8 Ara Sınav (vize) 8. hafta göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 8.pdf
9 Ekolojik açıdan göller HAF 9.pdf
10 Göllerden ekonomik açıdan faydalanma 10. hafta göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 10.pdf
11 Göllerde sıcaklık değişmeleri 11. hafta göl bilimi asenkron video göller ve kuraklık.mp4
HAF 11.pdf
12 Göllerin evrimi ve ortadan kaybolmaları HAF 12.pdf
12. hafta Göl Bilimi asenkron video.mp4
13 Dünya'daki ve Türkiye'deki Göller 13. hafta göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 13.pdf
14 Görsel ve sözlü uygulamalar (öğrenci sunumları izleme ve değerlendirme ) 14. hafta göl bilimi asenkron video.mp4
HAF 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367322 Göl ve göl tipleri, göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,göllerdeki seviye değişmeleri ve nedenleri,göllerde aşındırma ve biriktirme faaliyetleri, göllerde dalga ve akıntılar hakkında yeterli bilgi sahip olur.
2 1387693 Göllerin, sulak alanların,bataklık ve sazlıkların korunmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmeleri bilir, gerektiğinde korumaya yönelik kuruluşlarda aktif görevler alır.
3 1390765 Hidroğrafya'nın tanımını yapar ve coğrafya ile olan ilişkilerini açıklayabilir.
4 1394525 Ekolojik açıdan gölleri sınıflandırabilir.
5 1370605 Göllerden faydalanma ve göllerin ekonomik kullanımı açısından somut fikirler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79815 Coğrafya alanında yeterli bilgiye sahip olabilme ve uygulama alanlarındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisinin sağlanması
2 79816 Coğrafya alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi
3 79817 Coğrafya ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmesi
4 79818 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme yeteneğine sahip olması
5 79819 Toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme becerisinin kazanılması
6 79820 Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmesi
7 79821 Bireysel ve grup olarak, alanı ile ilgili çalışmalarında disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme becerisinin sağlanması
8 79822 Coğrafya ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisinin kazanılması

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 4
2 4 4 5 5 4 5 5 4
3 4 5 4 5 4 4 5 4
4 4 5 4 5 4 4 5 4
5 4 4 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek