Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ339 Göl Bilimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders,bütün kara içi sularının hidrolojik özelliklerini tanıtmayı amaçedinmiştir.Bunlar yüzey sularından biri olan göllerdir.Bu derste;göller ve tipik özellikleri görsel dökümanlar ve çeşitli araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Klimatoloji,Hidroğrafya ve Jeomorfoloji.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,(1986) : Uygulamalı Hidroğrafya-I.Ege Üniv.Yay.İzmir. İzbırak,R.,(1983): Sular Coğrafyası.M.E.B.Basımevi.İstanbul. İzbırak,R.,(1973): Hidroğrafya/Akarsular ve Göller.Ankara Üniv.Yay.Ankara. İnandık,H.,(1964): Akarsular ve Göller,İst.Üniv.Coğr.Enst.Yay.İstanbul. Hoşgören,M,Y.,(2004): Hidroğrafya'nın Ana Çizgileri -II. Çantay Yay.İstanbul. Hutchinson,G.E.,A Treatise on Limnology-Geography Physics and Chemistry,New York,U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göller ve göllerdeki ekolojik değişmeler birbirleriyle ilişkilendirilerek araştırılmış; seviye değişmeleri,dalge ve akıntılar,sıcaklık ve kimyasal değişmeler görsel ortamda tanıtılmıştır.Aynı zamanda göllerdeki aşındırma ve biriktirme faaliyetleri ile ilgili değerler verilmiştir.Bununla beraber Dünya'da ve Türkiye'de yeralan başlıca göllerde öğrencilere tanıtılmış ya da inceleme ödevi olarak verimiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidroğrafya'nın tanıtımı ve coğrafya bilimi ile olan ilişkileri HAF 1.pdf
2 Göller ve göl tipleri HAF 2.pdf
3 Göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri HAF 3.pdf
4 Göllerde seviye değişmeleri HAF 4.pdf
5 Göllerde dalga ve akıntılar HAF 5.pdf
6 Aşındırma ve biriktirme faaliyetleri HAF 6.pdf
7 Göllerin jeolojik açıdan geçirdiği oluşum aşamaları HAF 7.pdf
8 Ara Sınav (vize) HAF 8.pdf
9 Ekolojik açıdan göller HAF 9.pdf
10 Göllerden ekonomik açıdan faydalanma HAF 10.pdf
11 Göllerde sıcaklık değişmeleri HAF 11.pdf
12 Göllerin evrimi ve ortadan kaybolmaları HAF 12.pdf
13 Dünya'daki ve Türkiye'deki Göller HAF 13.pdf
14 Görsel ve sözlü uygulamalar (öğrenci sunumları izleme ve değerlendirme ) HAF 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137798 Göl ve göl tipleri, göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,göllerdeki seviye değişmeleri ve nedenleri,göllerde aşındırma ve biriktirme faaliyetleri, göllerde dalga ve akıntılar hakkında yeterli bilgi sahip olur.
2 1158896 Göllerin, sulak alanların,bataklık ve sazlıkların korunmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmeleri bilir, gerektiğinde korumaya yönelik kuruluşlarda aktif görevler alır.
3 1162130 Hidroğrafya'nın tanımını yapar ve coğrafya ile olan ilişkilerini açıklayabilir.
4 1166085 Ekolojik açıdan gölleri sınıflandırabilir.
5 1141121 Göllerden faydalanma ve göllerin ekonomik kullanımı açısından somut fikirler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek