Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ325 Arazi Kullanımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Arazi kullanımı çalışmaları, uygulamalı coğrafyanın yeni gelişen bir alanı olarak Türkiye’de araziden en iyi yararlanmanın bilimsel yöntemlerini ortaya koymak durumundadır. Türkiye’de tarım alanlarının tarım dışı kullanımı, çarpık kentleşme, yanlış yerleşim alanları seçilmesi problemleri yaşanmaktadır. Bir mekan bilimi olarak coğrafya, bu problemlerin nedenlerini ve çözüm önerilerini ortaya koymak durumundadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TUNÇDİLEK, Necdet, Türkiye’de Röliyef Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Deniz bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul. GÖZENÇ, Selami, Küçük Menderes Havzasında Arazinin Kullanılışı, İstanbul Üniversitesi Coğ. Enst. Yay. İstanbul. Ders konularıyla ilgili bilimsel makaleler ve sunumlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin ve dünyanın arazi varlığı ve başlıca özellikleri. Arazi kullanımında fiziki ve beşeri ilişkiler. Türkiye’de ova alanları ve kullanımı. Türkiye’de kıyı alanları ve kullanımı. Türkiye’de arazi kullanımının planlanması. Arazi Kullanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin arazi varlığı
2 Türkiye’de arazi kullanımının ana hatları ve değişimi
3 Arazi kullanımında fiziki ilişkiler
4 Arazi kullanımında beşeri ilişkiler
5 Türkiye’de ovaları ve arazi kullanımı / Türkiye ovalarında araziden faydalanma
6 Türkiye’de dağlık alanlar ve kullanımı
7 Plato düzlükleri ve yayla sahalarında araziden faydalanma
8 Ara sınav
9 Kıyı alanlarında arazi kullanımı
10 Türkiye’de tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı
11 Türkiye’de yanlış arazi kullanımı örnekleri
12 Arazi kullanımı çalışmaları örneklerinin incelenmesi: Küçük Menderes Havzası örneği, Bolu Depresyonu örneği.
13 Türkiye’de arazi kullanımının planlanması
14 İnsanın mekâna yaklaşımı – Çevre bilinci

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109408 1418609 Türkiye'deki ve dünyadaki arazi varlığı ve başlıca özelliklerini açıklar.
109409 1409045 Türkiye’de arazi kullanımında fiziki ve beşeri ilişkileri yorumlar.
109410 1421982 Türkiye’de ve dünyada arazi kullanımıyla ilgili sorunları tanımlar.
109411 1408707 Arazi kullanımı ile ilgili araştırmaları takip edebilir.
109500 1433253 Araştırma yoluyla elde ettiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak başkalarına etkin biçimde aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
109408 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109409 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109410 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109411 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109500 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek