Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ304 Ülkeler Coğrafyası IV 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Afrika Kıtası'nı fiziki ve beşeri coğrafi özellikleri açısından tanıtmak,Afrika'daki başlıca ülkeleri tüm yönleriyle analiz etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Jeomorfoloji I ve II,Klimatoloji I ve II,Hidroğrafya I ve II,Vejetasyon Coğrafyası I ve II,Turizm, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası Dersleri I ve II.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay,İ.,(1975): Ülkeler Coğrafyası 4.Ed. John Wiley and Sons,İnc.New York. Güner.İ., (2008): Ülkeler Coğrafyası,İstanbul. Özey.R., (2003): Dünya ve Ülkeler Coğrafyası/World and Countries Geography,Aktif Yayınevi.İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ile kıta ülkeleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri değerlendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afrika'nın coğrafi yeri,sınırları ve koordinatları 1.HAFTA AMERİKA.pdf
2 Afrika'nın jeolojik özellikleri 2. HAFTA AMERİKA.pdf
3 Afrika'nın jeomorfolojik özellikleri 3.HAFTA AMERİKA.pdf
4 Afrika'nın iklim özellikleri 4.HAFTA AMERİKA.pdf
5 Afrika'nın bitki örtüsü 5.HAFTA AMERİKA.pdf
6 Afrika'nın hidroğrafik özellikleri 6.HAFTA AMERİKA.pdf
7 Afrika'nın toprak özellikleri 7.HAFTA AMERİKA.pdf
8 Ara Sınav (vize) 8. HAFTA AMERİKA.pdf
9 Afrika'da nüfus ve yerleşme 9.HAFTA AMERİKA.pdf
10 Afrika'da din,dil ve ırklar 10.HAFTA AMERİKA.pdf
11 Afrika'da tarımsal faaliyetler 11. HAFTA AMERİKA.pdf
12 Afrika'da madenler ve enerji kaynakları 12. HAFTA AMERİKA.pdf
13 Afrika'da ticaret ve turizm 13. HAFTA AMERİKA.pdf
14 Afrika Ülkeleri, sunum izleme ve değerlendirme 14. HAFTA AMERİKA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220811 Afrika Kıtası'nda yerleşme,nüfusun tarihçesi ve göç olayları hakkında bilgi sahibi olur,bunların neden ve sonuçları arasında karşılıklı ilişkiler kurabilir.
2 1202887 Afrika Kıtası'nda yer alan belli başlı ülkeleri fiziki,beşeri,ve ekonomik coğrafya özellikleri açısından yeterince tanır;gerektiğinde bu bilgilerini ilgili yerlere aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek