Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ306 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Coğrafya alanında yapılacak çalışmalarda yöntem hakkında uygulamalı örneklerle açıklamalarda bulunmak, Verileri tablo veya şekillerle ifade etmeyi öğretmek, Coğrafyada arazi gözlem ve incelemelerinin önemini vurgulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BLOOM, A.L. 2003. Geomorphology – A systematic analysis of Late Cenozoic Landforms, 3rd Edn. 482p. ÇAKICI, M. (1991), Temel Đstatistik, Emek Matbaacılık, Manisa. İSÇİL, N. (1973), Đstatistik Metotları ve Uygulamaları, Sevinç Matbaası, Ankara. LİNACRE, E. and Geerts, B. 1997 : Climates and Weather Explained, Routledge, London: 464p. SELBY, M.J. 1985. An Introduction to Geomorphology, Clarendon, Oxford: 607p. [Sections 1,2, 3] SUNGUR, K. A. (1979), Coğrafyada Đstatistik Metodları, Đstanbul Üniversitesi Yayınları No: 109, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafyada araştırma metodolojisi, Coğrafi araştırmalardaki aşamalar, Araştırma planının hazırlanması, veri kaynakları, fiziki coğrafya araştırma metodolojisi (Jeomorfolojik araştırmalarda yöntem, iklim çalışmalarında yöntem, hidroğrafik araştırmalarda yöntem, bitki coğrafyada alan çalışma yöntemi...). Ortalamalar, yüzdelikler, ortalama sapma, standart sapma, değişkenlik katsayısı, tepe değer, ortanca...

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 2 5 1
6 Uygulama/Pratik 1 5 1
10 Tartışma 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 5 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 5 1
20 Rapor Hazırlama 1 3 1
24 Seminer 1 2 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 14 14
6 Uygulama/Pratik 1 14 14
10 Tartışma 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 14 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
51 Sözlü Sınav 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafyada metodoloji, arazi gözlem ve incelemenin önemi, arazide gerekli araç ve gereçler COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ-II .docx Bahar dönemi.pptx
2 Fiziki coğrafya araştırma yöntemleri
3 Jeomorfolojik çalışmalarda yöntem
4 Klimatolojik araştırmalarda yöntem,
5 Akarsu havzalarında morfometrik analiz,
6 Toprak ve bitki coğrafyası araştırmalarında metodoloji
7 Beşeri coğrafya araştırma yöntemleri
8 Nüfus ve yerleşme alanında çalışma yöntemleri
9 Ekonomik coğrafya ve turizm alanında çalışma usülleri, veri toplama, ifade etme, yorumlama
10 İstatistik serilerinin sınıflandırılması
11 Frekans dağılımının analizi
12 Ortalamalar
13 Oranlar, sapmalar, merkezi eğilim ölçüleri
14 Swot analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91759 1199953 Coğrafya araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur,
91760 1203349 Coğrafya metodolojisi formasyonuna sahip olur
91761 1208693 Verilerin analizlerini yapar, yorumlar.
91762 1186307 İstatistik verileri tablo veya şekillerle ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
91759 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
91760 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
91761 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
91762 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek