Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ310 Siyasi Coğrafya II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

İnsan mekân yönetimi ve uluslararası ilişkilerde coğrafi temel unsurları kavratmak, Ülke sorunlarına yaklaşım ve çözüm üretmede bilgi ve becerisini kullanma yeteneği kazandırmak, Ülke kaynaklarını kullanımda sorumluluk duygusu aşılamak ve coğrafi bakış açısı geliştirmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÖNEY, S. (1993) Siyasi Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ÖZEY, R. (2006) Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınları, İstanbul. TÜMERTEKİN, E. (2006) Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Yayınları, İstanbul. AKENGİN, H.(2010) Siyasi Coğrafya: insan ve mekân yönetimi, Pegem Akademi yayınevi, Ankara ilgili bilimsel makaleler. Power point sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasi coğrafyada organizasyonlar: bölgeler ve devletlerin fizyoğrafik sınıflandırması. Devletler, Millet ve milli devlet. Ülkelerin yönetim biçimlerine ilişkin kavramlar: Cumhuriyet- Demokrasi- Meritokrasi. Ülkelerin yönetim biçimlerine ilişkin kavramlar: Aristokrasi-Mutlakiyet ve diğerleri. Dünyadaki çatışma bölgeleri ve güç mücadeleleri. Dünyadaki çatışma bölgeleri. Uluslar arası teşkilatlar Türkiye siyasi. Coğrafyası. Türkiye’nin siyasi coğrafya sorunları. Türkiye’nin sınırı aşan suları sorunları. Dünyanın güncel siyasi sorunları ve kapanış. Değişen dünya ve Türkiye .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasi coğrafyada organizasyonlar: bölgeler ve devletlerin fizyoğrafik sınıflandırması SİYASİ COĞRAFYA II 1. Hafta.pptx
2 Devletler SİYASİ COĞRAFYA II 2. Hafta.pptx
3 Millet ve milli devlet SİYASİ COĞRAFYA II 3. Hafta.pptx
4 Ülkelerin yönetim biçimlerine ilişkin kavramlar: Cumhuriyet- Demokrasi- Meritokrasi. SİYASİ COĞRAFYA II 4. Hafta.pptx
5 Ülkelerin yönetim biçimlerine ilişkin kavramlar: Aristokrasi-Mutlakiyet ve diğerleri. SİYASİ COĞRAFYA II 5. Hafta.pptx
6 Dünyadaki çatışma bölgeleri ve güç mücadeleleri SİYASİ COĞRAFYA 6. Hafta.pptx
7 Dünyadaki çatışma bölgeleri SİYASİ COĞRAFYA 7. Hafta.pptx
8 ARA SINAV
9 Uluslar arası teşkilatlar SİYASİ COĞRAFYA 8. Hafta.pptx
10 Türkiye siyasi coğrafyası SİYASİ COĞRAFYA II 10. Hafta.pptx
11 Türkiye’nin siyasi coğrafya sorunları SİYASİ COĞRAFYA II 11. Hafta.pptx
12 Türkiye’nin sınırı aşan suları sorunları. SİYASİ COĞRAFYA II 12. Hafta.pptx
13 Dünyanın güncel siyasi sorunları ve kapanış. SİYASİ COĞRAFYA II 13. Hafta.pptx
14 Değişen dünya ve Türkiye. SİYASİ COĞRAFYA 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151937 Dünyanın güncel siyasi sorunlarına coğrafi bakış açısıyla yorumlar getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek