Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ312 Afetler Coğrafyası II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu derste, dünyada değişen çevre, nüfus, iklim, sosyal ve ekonomik göstergelerle beraber giderek artmakta olduğu izlenen afet olaylarının sıklığı, türü, etki alanları, insanlar, çevre ve ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek afete duyarlı bir yaşam kültürü oluşturmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Folger, T. 2013, Eylül. Yükselen Denizler. NG Türkiye, 149, 40-65. *Belt, D. 2010, Nisan. Bölünen Sular. NG Türkiye, 108, 157-171. *Craft, L. 2011. Japonya’nın Nükleer Mültecileri. NG Türkiye, 128, 130-151. *İnce, A. 2008. Ateş Altında. NG Türkiye, 90, 120-149. *Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. 2007. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gazi Eğitim ve Yayıncılık. *Ünalan, Z. 2010. Uyduların Gözünden Değişen Dünya ve Doğal Afetler. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 514, 24-29.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; insanların toplumsal ve teknolojik etkinliklerine bağlı olarak yaşanan beşeri afetler –savaşlar, terör saldırıları, göçler, nükleer kazalar, ulaşım kazaları, madencilik faaliyetleri, biyolojik ve kimyasal silahların yol açtığı tehlikeler, hızlandırılmış toprak erozyonu, kuvvetlenmiş sera etkisi, asit yağmurları, hava kirliliği- konuları güncel literatür ışığında ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beşeri afetler.
2 Nükleer tehdit: Japonya’nın nükleer mültecileri.
3 Savaşlar: Türkiye’nin mültecileri, konuk işçiler.
4 Ürdün Nehri: Bölünen sular.
5 Gazze’nin tünelleri.
6 Madene hücum akımı: Kanada’nın vahşi batısı Yukon, Amazon bekçileri, Kongo’da maden cinayetleri.
7 Mangrov ekosistemi: Karides havuzları.
8 Kara altın: Nijerya Deltası, Nijerya için savaş.
9 Everest çöp içinde: Dünyanın çatısını kurtarabilecek miyiz?
10 Satılık yağmur ormanı.
11 Makale incelemeleri.
12 Makale incelemeleri.
13 Makale incelemeleri.
14 Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89341 1172093 Doğal Afetlerin Ortaya Çıkardığı sorunların anlaşılması
89342 1156778 Doğal afet analizlerinin uygulanması ve önlemlerin gerekliliğinin vurgulanması
89343 1172984 Doğal afetlerin evrensel etkilerinin belirlenmesi ve kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
89341 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
89342 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
89343 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek