Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ302 Bölgeler Coğrafyası II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Ege ve Akdeniz Coğrafi bölgelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini tanımalarını, bu özellikleri ile gelişmişlik seviyeleri arasındaki ilişkileri kavrayabilmelerini sağlayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ.- Mortan, K., 1997, Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitabevi, İstanbul. Darkot, B. – Tuncel, Metin., 1978, Ege Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. No: 2365, İstanbul. Yücel, T., 1987, Türkiye Coğrafyası. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 68, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ege Bölgesinin yeri, sınırları ve başlıca özellikleri; bölgenin fiziki coğrafyası; bölgenin beşeri –ekonomik coğrafyası; bölgenin doğal mekân birimleri. Akdeniz bölgesinin yeri sınırları ve başlıca özellikleri, bölgenin fiziki coğrafyası; bölgenin beşeri ve ekonomik coğrafyası; bölgenin doğal mekân birimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ege Coğrafi Bölgesi'nin yeri ve sınırları
2 Ege Bölgesi'nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
3 Ege Bölgesi'nin iklim ve hidrografik özellikleri
4 Ege Bölgesi'nin toprak ve bitki örtüsü özellikleri
5 Ege Bölgesi'nin nüfus ve yerleşme özellikleri
6 Ege Bölgesi'nin ekonomik coğrafya özellikleri
7 Ege Bölgesi'nin bölüm ve yöreleri
8 Arasınav
9 Akdeniz Coğrafi Bölgesi'nin yeri ve sınırları
10 Akdeniz bölgesinin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
11 Akdeniz bölgesinin iklim ve hidrografik özellikleri
12 Akdeniz bölgesinin toprak ve bitki örtüsü özellikleri
13 Akdeniz bölgesinin nüfus ve yerleşme özellikleri, Akdeniz bölgesinin ekonomik coğrafya özellikleri
14 Akdeniz bölgesinin bölüm ve yöreleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137564 Ege ve Akdeniz bölgelerinin sosyoekonomik bakımdan gelişmişlik durumları ile coğrafi özelliklerini ilişkilendirebileceklerdir.
2 1132379 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Ege ve Akdeniz bölgelerinin yerleri ve sınırlarını tanımış olacaklardır.
3 1120188 Ege ve Akdeniz bölgelerinin ülkemiz ekonomisine katkılarını değerlendirebileceklerdir.
4 1131782 Ege ve Akdeniz bölgelerinin bölüm ve yörelerini tanımış olacaklardır.
5 1118835 Ege ve Akdeniz bölgelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini tanımış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek