Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ308 Arazi Tatbikatları II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Önceden belirlenmiş yakın çevre istasyonlarında arazi çalışma yöntemlerini kavratmak ve 3. sınıfa kadar teorik derslerde görülen fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya konularının uygulamalarını gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Uzun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akkan, E, 1975, Sinop Yarımadası’nın Jeomorfolojisi.Ankara Üniversitesi DTCF Yayını, No: 261, Ankara. Uzun, A., 1994, Kayalık Kıyılardaki Biyojenetik Şekillenmeye Karadeniz’in Güney Kıyısından Bir Örnek. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 29, İstanbul. Uzun, A., 1995, Gerze-Alaçam Arası Kıyı Bölgesi'nin Jeomorfolojisi. Öz Eğitim Yayın No: 3, Konya. Zeybek, H.İ., 2004, Akdağ’da (Tokat) Karst Topoğrafyası Araştırmaları. Palmiye Kitapları, Samsun. Zeybek, H.İ., 2005, Kaz Gölü Ekosistemi (Tokat). Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre illerde gözlem ve incelemeler: Sinop tatbikatı, Ordu Tatbikatı, Amasya Tatbikatı. Coğrafi bilginin arazide değerlendirilmesi ve yapılan tatbikatlarla ilgili raporların hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
16 Alan Gezisi 3 4 12
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaz dönemi arazi tatbikatı programının tanıtımı, kaynaklar ve hazırlıklar. Ordu Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
2 Ordu Yöresi Arazi Tatbikatı: Tatbikat programındaki istasyonların coğrafi özellikleri, kıyı morfolojisi. Ordu Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
3 Ordu Yöresi!nin fiziki coğrafya özelliklerinin değerlendirilmesi. Ordu Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
4 Ordu Yöresi’nin beşeri coğrafya özelliklerinin değerlendirilmesi. Ordu Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
5 Ordu Yöresi’nin ekonomik coğrafya özelliklerinin değerlendirilmesi. Ordu Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
6 Sinop Yöresi Arazi Tatbikatı:Tatbikat programındaki istasyonların coğrafi özellikleri. Sinop Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
7 Yüksek ve alçak kıyı morfolojileri, Sinop Yöresi'nin fiziki coğrafya özellikleri, yapı ve topoğrafya arasındaki ilişkiler. Sinop Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
8 Sinop Yöresi'nin beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, Sinop şehrinin kuruluşu ve gelişimi, Sinop limanı, Yörenin doğal ve kültürel turistik çekicilikleri. Sinop Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
9 Sinop Yöresi ile ilgili gözlem ve incelemelerin değerlendirilmesi. Sinop Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
10 Arasınav
11 Tokat Yöresi Arazi Tatbikatı: Tokat Yöresi!nin fiziki coğrafya özellikleri. Amasya Tokat Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
12 Tokat Yöresi'nin beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri. Tokat şehrinin kuruluşu ve gelişimi. Amasya Tokat Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
13 Kazova'nın oluşumu ve tarım potansiyeli, Kaz Gölü'nün oluşumu ve ekolojik özellikleri. Amasya Tokat Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf
14 Ballıca Mağarası'nın (Pazar-Tokat) oluşumu, gelişimi ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, Ocaklı Çağlayanı ve traverten mağaraları. Amasya Tokat Yöresi Arazi Tatbikatı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19081 1119204 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Ordu, Sinop ve Tokat şehirleri örneklerinde, şehirlerin kuruluşunu ve gelişimini etkileyen coğrafi faktörleri öğrenmiş olacaklardır.
30635 1149437 Orta karadeniz Bölümü'nün temel fiziki coğrafya özellikleri ve sosyo ekonomik yapı üzerindeki etkilerini öğrenmiş olacaklardır.
30637 1157315 Tatbikat güzergâhları üzerindeki doğal ve turistik çekiciliklerin başlıca özelliklerini ve turizm potansiyellerini öğrenmiş olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
19081 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30635 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30637 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek